« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Závěrečný účet ÚK za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet ÚK za rok 2021
1
<br>
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2021 bylo přebytkové se saldem ve výši 428 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2021
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2021
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2021
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 20 811 24 857 25 196 339 101,36
<br>
výdaje celkem 21 581 27 298 24 768 -2 530 90,73
<br> saldo: příjmy - výdaje -770 -2 441 428 2 869 x
<br> financování celkem,z toho: 770 2 441 1 590 -851 65,14
<br> prostředky minulých let 100 1 825 1 825 0 100,00
termínované vklady - krátkodobé
(výdej) 0 0 -501 -501 x
úvěrový rámec 2016 - 2023 714 714 529 -185 74,09
úvěr 2017 - 2022 476 586 509 -77 86,86
úvěr 2021 - 2025 0 107 19 -88 17,76
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2016 - 2023 -383 -654 -654 0 100,00
<br>
Struktura skutečných příjmů za rok 2021 v mil.Kč
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 25 196 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 17 803 mil.Kč,tj.70,66 % z celkového objemu skutečných příjmů <,>
z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
13 499 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
vlastních příjmů byly naplněny v objemu 6 784 mil.Kč,tj.26,92 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
<br> 16 8236 784
<br> 980
369
<br> 193
47
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br> daňové příjmy
<br> investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> odvody příspěvkových organizací
<br> ostatní nedaňové příjmy
<br> kapitálové příjmy
<br>
<br> 2
<br> Výdaje za rok 2021 dle oblastí v mil.Kč
<br>
Celkové skutečné výdaje...

Načteno

edesky.cz/d/5441073

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz