« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Střednědobý výhled rozpočtu ÚK 2023 - 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu ÚK 2023 - 2025
1
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025 (dále jen
výhled) obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších
závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně
rozvojových programů <.>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
schválený
rozpočet
<br> střednědobý výhled rozpočtu
<br> č.ř.Věcný obsah r.2022 r.2023 r.2024 r.2025
<br> 1 ZDROJE 24 966 25 310 25 289 25 248
<br> 2 Příjmy 23 816 24 854 24 972 25 530
<br> 3 Vlastní příjmy 7 071 7 825 8 001 8 181
<br> 4 Transfery 16 745 17 029 16 971 17 349
<br> 5 Financování 1 150 456 317 -282
<br> 6 Prostředky minulých let 638 10 10 10
<br> 7 Úvěr 2017 - 2022 174 x x x
<br> 8 Úvěr 2021 - 2025 610 357 320 194
<br> 9 Úvěrový rámec 2016 - 2023 627 49 x x
<br> 10 Úvěrový rámec 2023 - 2030 ˟˟˟ x 733 871 651
<br> 11 Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 -25 x x x
<br> 12 Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 ˟ -150 -150 -150 -150
<br> 13 Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 ˟˟ x x -150 -150
<br> 14
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 -
2023 -724 -285 x x
<br> 15
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 -
2030 ˟˟˟ x -258 -584 -837
<br> 16 VÝDAJE 24 966 25 310 25 289 25 248
<br> 17 Běžné výdaje 22 168 22 651 22 829 23 033
<br> 18 Kapitálové výdaje 2 798 2 659 2 460 2 215
<br>
˟ úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31.12.2031,roční splátka v celém období činí 150 mil.Kč
<br> ˟˟ úvěr 2021 - 2025 bude splacen k 31.12.2033,roční splátka v celém období činí 150 mil.Kč; úvěr celkem činí
1 500 mil.Kč
<br> ˟˟˟ jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v programovacím období 2021+
<br>
<br> Předpoklady zpracování:
<br>  Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a byl zpracován v návaznosti na
akční plán na období 2023 – 2027 <.>
<br>  Výtěžnost z daní v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů
některých daní územním samosprávným ce...

Načteno

edesky.cz/d/5441072

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz