« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Usnesení ROT 9/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ROT 09-2022 GDPR.pdf [0,28 MB]
Obec T ě š e t i c e
<br> Těšetice č.p.75,PSČ 78346
<br> IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155 813 049/0300
<br> Poznámky:
<br> - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných (osobních) údajů podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle
<br> příslušných ust.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vše v platném znění <,>
<br> - do úplné verze Usnesení mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy,a to na
Obecním úřadě obce Těšetice
<br> U S N E S E N Í
ze zasedání Rady obce Těšetice (dále také XXX XXXX „ROT“) č.XX/XXXX
<br> konaného dne XX.května 2022 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin
<br>
<br> 1.Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1.program zasedání Rady obce Těšetice č.09/2022 <.>
1.2.navrhovatele usnesení: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
X.X.výjimku z nejvyššího počtu žáků MŠ Těšetice ve 2 oddělení v rozsahu 56 žáků pro školní rok 2022/2023 <.>
1.4.Smlouvu o výpůjčce - bezplatná výpůjčka části poz.parc.č.123/3 a poz.parc.č.130/12,o celkové výměře
<br> 230 m
2
<,> oba k.ú.Těšetice u Olomouce,na dobu neurčitou <.>
<br> 1.5.Dohodu o narovnání práv a závazků ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 31.3.2020,jejímž předmětem je
zpracování projektové dokumentace zadržování dešťové vody (rybník Vojnice) – celková cena díla bude
<br> snížena o 30% <.>
<br> 1.6.Dohodu o narovnání práv a závazků ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.5.2021,jejímž předmětem je
zpracování územní studie Rataje (plocha Z118) – celková cena díla bude snížena o 50% <.>
<br> 1.7.Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.6.2021,jejímž předmětem je vypracování díla „TI
pro novostavbu 6-ti RD v Těšeticích" <.>
<br> 1.8.Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.6.2021,jejímž předmětem je vypracování díla
„Novostavba RD - typový dům" <.>
<br> 1.9.podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní př...

Načteno

edesky.cz/d/5439125

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz