« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Informace MÚ o konání 4. zasedání ZM Loket dne 16. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace MÚ o konání 4. zasedání ZM Loket dne 16. 6. 2022
Informace
<br>
Městský úřad Loket informuje,že 4.zasedání Zastupitelstva
města Loket se bude konat dne 16.června 2022 od 16:00 hodin
<br> v zasedací místnosti ve II.patře budovy radnice Loket <.>
<br> Program:
<br> Zahájení
1.Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2.Schválení programu 4.zasedání Zastupitelstva města Loket
3.Kontrola usnesení
4.Vydání Změny č.1 Územního plánu Loket
5.Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č.1366/2,ostatní plocha o výměře 312 m2
<br> v k.ú.Nové Sedlo u Lokte
6.Prodej pozemku p.č.162/2,ostatní plocha o výměře 15 m2 v k.ú.Loket dle GP č <.>
<br> 1665-4388/2022
7.Prodej pozemku p.č.951/47,ostatní plocha o výměře 11 m2 v k.ú.Nadlesí,obec
<br> Loket dle GP č.254-1789/2021
8.Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.299/3,druh pozemku: lesní pozemek <,>
<br> způsob využití: les jiný než hospodářský o výměře 593 m2 a části pozemku p.č <.>
301/3,druh pozemku: lesní pozemek,způsob využití: les jiný než hospodářský,části
o výměře cca 3350 m2,oba k.ú.Doubí u Karlových Var,obec Karlovy Vary
<br> 9.Prodej pozemku p.č.2665/46,orná půda,o výměře 2613 m2 dle GP č.2732-
3284/2021 v k.ú.Dolní Chodov
<br> 10.Nabytí pozemků p.č.1010/2 a p.č.1010/3,k.ú.Loket od XXXX XXXXXXXX Pražáka <,>
Nad vodovodem XXX/X,Strašnice,XXX 00 Praha
<br> 11.Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.374/7,druh pozemku: ostatní plocha <,>
způsob využití: ostatní komunikace,části o výměře cca 16 m2,k.ú.Loket,obec
Loket
<br> 12.Nabytí pozemku p.č.1002/1,druh pozemku: ostatní plocha,zp.využití jiná plocha
o výměře 3382 m2 v k.ú.Nové Sedlo u Lokte
<br> 13.Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.715/75,ostatní plocha,zp.využití
ostatní komunikace,o výměře cca 132 m2,k.ú.Loket
<br> 14.Nabytí nemovitých věcí: pozemek p.č.624/13 o výměře 563 m2,ostatní plocha,jiná
plocha,parc.č.624/5 o výměře 18 m2,ostatní plocha,jiná plocha,na pozemku stojí
stavba bez č.p./č.e <.>,jiná stavba,bez LV,parc.č.624/6 o výměře 63 m2,zastavěná
plocha a nádvoří,součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e <....

Načteno

edesky.cz/d/5438817

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz