« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nuzířov - objízdná trasa
6 0 0 m 600m 600m 2400m 2400m 2 0 0 0 m 2000m V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6LWXDFH�GRSUDYQČ�LQåHQêUVNêFK�RSDWĜHQt 5/2022 A3 - 4RDS 2EMt]GQi�WUDVD�SĜL�X]DYĜHQt�VLOQLFH�,<,> ���� F cs 3DYHO�%ODåHN -DNXE�+XPSOtN 7RPiã�-DQtþHN PLATNOST DOKUMENTACE LEGENDA '2ý$61ċ�=1(3/$71ċ1e 759$/e�'235$91Ë�=1$ý(1Ë 759$/e�69,6/e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 1$95ä(1e�3ě(&+2'1e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 2EMt]GQi�WUDVD V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 147/2022 V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SITUACE DIO Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb.Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.Vstupující dokument nebyl podepsán.Typ vstupního dokumentu:.PDF Otisk souboru: E713554F8972BDCB661EDC52AB1E000F8BAC8A2A52A1D4C3DF17C95E0F80CD2B Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1 Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl: Město Tišnov,nám.Míru 111,66619 Tišnov,epodatelna@tisnov.cz Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.5.2022 Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla: XXXXX XXXXXX XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Nuzířov - etapa 3
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6LWXDFH�GRSUDYQČ�LQåHQêUVNêFK�RSDWĜHQt 5/2022 - 3RDS 6,78$&(�â,5âË&+�9=7$+ģ F cs 3DYHO�%ODåHN -DNXE�+XPSOtN 7RPiã�-DQtþHN PLATNOST DOKUMENTACE LEGENDA '2ý$61ċ�=1(3/$71ċ1e 759$/e�'235$91Ë�=1$ý(1Ë 759$/e�69,6/e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 1$95ä(1e�3ě(&+2'1e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 8=$9ě(1é�Ò6(.V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 147/2022 V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SITUACE DIO Pozn.: 9HãNHUp�YêNRS\�EXGRX�RSORFHQ\� 3ĜtVWXS�N�QHPRYLWRVWHP�EXGH�XPRåQČQ� 9êNRS\�EXGX�Y�PD[LPiOQt�GpOFH���P� - 1$95ä(1e�3ě(&+2'1e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 26$=(1e���'1Ë�3ě(' =$+È-(1Ë0�67$9%< Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb.Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.Vstupující dokument nebyl podepsán.Typ vstupního dokumentu:.PDF Otisk souboru: 7CED73F0ECA95F29279006C664A0BE7A47DD86A2B4A2D65140EA1A70E7F71477 Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1 Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl: Město Tišnov,nám.Míru 111,66619 Tišnov,epodatelna@tisnov.cz Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.5.2022 Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla: XXXXX XXXXXX XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Nuzířov - etapa 2
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6LWXDFH�GRSUDYQČ�LQåHQêUVNêFK�RSDWĜHQt 5/2022 - 2RDS 6,78$&(�â,5âË&+�9=7$+ģ F cs 3DYHO�%ODåHN -DNXE�+XPSOtN 7RPiã�-DQtþHN PLATNOST DOKUMENTACE LEGENDA '2ý$61ċ�=1(3/$71ċ1e 759$/e�'235$91Ë�=1$ý(1Ë 759$/e�69,6/e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 1$95ä(1e�3ě(&+2'1e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 8=$9ě(1é�Ò6(.V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 147/2022 V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SITUACE DIO Pozn.: 9HãNHUp�YêNRS\�EXGRX�RSORFHQ\� 3ĜtVWXS�N�QHPRYLWRVWHP�EXGH�XPRåQČQ� 9êNRS\�EXGX�Y�PD[LPiOQt�GpOFH���P� 3UĤMH]G�SR�VLO��,<,> �����SUR�OLQNRYê�EXV XPRåQČQ - 1$95ä(1e�3ě(&+2'1e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 26$=(1e���'1Ë�3ě(' =$+È-(1Ë0�67$9%< Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb.Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.Vstupující dokument nebyl podepsán.Typ vstupního dokumentu:.PDF Otisk souboru: FE4D997E42E6FD46B1EEDB4063A7E182D31C72F9553E70409407226A573D9109 Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1 Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl: Město Tišnov,nám.Míru 111,66619 Tišnov,epodatelna@tisnov.cz Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.5.2022 Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla: XXXXX XXXXXX XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Nuzířov - etapa 1
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6LWXDFH�GRSUDYQČ�LQåHQêUVNêFK�RSDWĜHQt 5/2022 - 1RDS 8]DYtUND�PtVWQtFK�NRPXQLNDFt���(WDSD�� 6,78$&(�â,5âË&+�9=7$+ģ F cs 3DYHO�%ODåHN -DNXE�+XPSOtN 7RPiã�-DQtþHN PLATNOST DOKUMENTACE LEGENDA '2ý$61ċ�=1(3/$71ċ1e 759$/e�'235$91Ë�=1$ý(1Ë 759$/e�69,6/e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 1$95ä(1e�3ě(&+2'1e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 8=$9ě(1é�Ò6(.V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SITUACE DIO 147/2022 V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Pozn.: 9HãNHUp�YêNRS\�EXGRX�RSORFHQ\� 3ĜtVWXS�N�QHPRYLWRVWHP�EXGH�XPRåQČQ� 9êNRS\�EXGX�Y�PD[LPiOQt�GpOFH���P� - 1$95ä(1e�3ě(&+2'1e '235$91Ë�=1$ý(1Ë 26$=(1e���'1Ë�3ě(' =$+È-(1Ë0�67$9%< Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb.Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.Vstupující dokument nebyl podepsán.Typ vstupního dokumentu:.PDF Otisk souboru: 27BB98ECAAA3D9F384950DEBDA2C0027068439383E810023E543E038E30FBA9F Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1 Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl: Město Tišnov,nám.Míru 111,66619 Tišnov,epodatelna@tisnov.cz Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.5.2022 Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla: XXXXX XXXXXX XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Veřejná vyhláška ke stažení zde
č.j.MUTI 23522/2022 str.1/5
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 21219/2022/ODŽÚ/Dv
Č.j.: MUTI 23522/2022
Počet listů: 3 Počet příloh: 4
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br> Tišnov,9.6.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno na
základě podání společnosti MBM TRADE CZ,s.r.o <.>,IČ: 25507222,Starokolínská 308,Újezd nad Lesy,190 16
Praha 9 zastoupené společností GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno,ze dne
25.5.2022 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č.II/379 a místních komunikacích <,>
v obci Malhostovice,místní části Nuzířov,ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov dle přiložených
grafických příloh - „Odkanalizování obce Nuzířov – etapa 1,2,3 a objízdné trasy“ zpracované společností
GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno z května 2022 <.>
<br> Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policií České
republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště
dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,ze dne 27.5.2022 pod č.j.KRP...

Načteno

edesky.cz/d/5437199

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz