« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 12. zápis RM (1.6.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

12. zápis RM (1.6.2022)
Z Á P I S
z 12.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 1.června 2022
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
RNDr.XXXX XXXXXXX
<br> omluven: Ing.XXXXXX XXXXXXX
tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: RNDr.XXXX XXXXXXX a Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
zápis pořízen dne: X.X.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
<br> 1.Program jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Čerpání příspěvků města Volyně v příspěvkových organizacích v 1.čtvrtletí roku 2022
4.Zpráva o plnění rozpočtu města Volyně za 1.čtvrtletí 2022
5.Žádost MŠ o čerpání finančních prostředků z fondu investic na nákup nového zařízení –
<br> Konvektomat
6.Výběr zhotovitele k realizaci stavby „Průtah města Volyně III/1704 Lidická ulice“
7.Dodatek č.3 k dohodě o spolupráci s ČR – Úřadem práce v rámci projektu „Se sousedy II“
8.Výzva k podání nabídek na akci„Oprava MK k ACHP Volyně – Zechovice“
9.Smlouva o poskytnutí dotace JčK na akci „Zechovice – kaple sv.XXXXX a XXXXX – obnova
<br> výmalby interiéru“
XX.Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce budovy č.p.119 – fasáda objektu“
11.Smlouva o poskytnutí dotace JčK na akci „Nákup CAS – hasiči Volyně“
12.Zrušení výběrového řízení na dodavatele akce „Zechovice - kaple sv.XXXXX a XXXXX -
<br> výmalba interiéru“
XX.Výběr dodavatele akce „Obnova kříže v obci Račí“
14.Přidělení pronájmu nebytového prostoru č.308,v domě čp.36 ve Volyni
15.Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.3,v budově čp.3 ve Volyni
16.Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.10,v budově čp.701 ve Volyni
17.Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Volyně pro volební období 2022-2026
18.FOKUS Písek - žádost o finanční příspěvek
19.Záměr pronájmu bytu č.1,v domě čp.139 ve Volyni
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že jsou
přítomni X členové rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ově...

Načteno

edesky.cz/d/5436945

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz