« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovičky - INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
OBEC Petrovičky,Petrovičky 1,508 01 Hořice
IČO 00578509 Telefon : 604 955 228 www.petrovicky.info E-mail : ou.petrovicky@seznam.cz
<br> Dne 06.06.2022
<br> INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
<br> Vážení členové zastupitelstva,vážení občané,dovolte mi Vás informovat o konání
2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky <.>
<br> Místo konání: Obecní úřad Petrovičky
<br> Doba konání: pondělí 13.06.2022 od 17:30 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení navrženého programu
<br> 3.Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
<br> 4.Rozpočtové opatření č.1/2022
<br> 5.Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021
<br> 6.Účetní závěrka obce k 31.12.2021 a hospodářský výsledek obce za rok 2021
<br> 7.Počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2022-2026
<br> 8.Záměr prodeje pozemku – parcelní číslo 454/20
<br> 9.Záměr prodeje pozemku – parcelní číslo 558/1
<br> 10.Záměr prodeje pozemku – parcelní číslo 559/5
<br> 11.Záměr prodeje pozemku – parcelní číslo 454/36
<br> 12.Záměr odkoupení pozemku – parcelní číslo 684
<br> 13.Různé
<br> 14.Diskuse
<br> 15.Závěr
<br> Vyvěšeno: 06.06.2022
<br> Sejmuto: 13.06.2022
<br> Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce <.>
<br> XXXXX XXXXXX – starosta obce
Telefon : XXX XXX XXX

Načteno

edesky.cz/d/5436878

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz