« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovičky - INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
OBEC Petrovičky,Petrovičky 1,508 01 Hořice
IČO 00578509 Telefon : 604 955 228 www.petrovicky.info E-mail : ou.petrovicky@seznam.cz
<br> Dne 06.06.2022
<br> INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
<br> Vážení členové zastupitelstva,vážení občané,dovolte mi Vás informovat o konání
2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky <.>
<br> Místo konání: Obecní úřad Petrovičky
<br> Doba konání: pondělí 13.06.2022 od 17:30 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení navrženého programu
<br> 3.Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
<br> 4.Rozpočtové opatření č.1/2022
<br> 5.Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021
<br> 6.Účetní závěrka obce k 31.12.2021 a hospodářský výsledek obce za rok 2021
<br> 7.Počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2022-2026
<br> 8.Záměr prodeje pozemku – parcelní číslo 454/20
<br> 9.Záměr prodeje pozemku – parcelní číslo 558/1
<br> 10.Záměr prodeje pozemku – parcelní číslo 559/5
<br> 11.Záměr prodeje pozemku – parcelní číslo 454/36
<br> 12.Záměr odkoupení pozemku – parcelní číslo 684
<br> 13.Různé
<br> 14.Diskuse
<br> 15.Závěr
<br> Vyvěšeno: 06.06.2022
<br> Sejmuto: 13.06.2022
<br> Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce <.>
<br> XXXXX XXXXXX – starosta obce
Telefon : XXX XXX XXX

Načteno

edesky.cz/d/5436878

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Petrovičky
02. 01. 2023
02. 01. 2023
02. 01. 2023
02. 01. 2023
02. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Petrovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz