« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Závěrečný účet obce za rok 2021 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za rok 2021 - návrh
OBEC DOLNÍ POHLED 1.strana
<br> 285 22 p.Zruč nad Sázavou
<br> OBSAH: Rozpočet obce,včetně všech úprav za rok 2021 - rozbor str.č.1 Přehled plnšnl rozpočtu obce za rok 2021 str.č.2 Rozvaha obce za rok 2021 str.6.3-5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí FIN 2 - 12M k 31.12.2021 str.č.6-17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2021 str.č.18-23
<br> Rozpočet obce Dol.Pohled' pro rok 2021 byl schválený ve výši - příjmy 1.557.000,- výdaje 1.557.000,-
<br> 1.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 116.600,- navýšení výdajů 1.800,-
<br> - snížení financování 114.800,-
<br> 2.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 230.046,- - navýšení výdajů o 532.510,-
<br> - navýšení financování 302.464,-
<br> 3.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 332.074,- - navýšení výdajů o 144.334,-
<br> - snížení financování 187.740,-
<br> Rozpočet po úpravách je na straně příjmů ve výši 2235720,- Rozpočet po úpravách je na straně výdajů ve výši 2.235.644,- F inancovanl po úpravách - snížení 76,-
<br> Tř.1 - Daňové příjmy Tř.2 - Nedaňově příjmy Tř.3 - Kapitálově příjmy Tř.4 - Přijaté dotace
<br> PŘÍJMY QELKEM:
<br> Kč Schválrozpočet
<br> 1.446.000.- 51.000,- 0,- 60.000,-
<br> 1.557.00Q,-
<br> Tř.5 - Běžné výdaje Tř.6 - Kapitálově výdaje
<br> VÝDAJE CELKEM; F INANCQVÁNI:
<br> 1557000.- 0_-
<br> 7.000 —
<br> Rozp.po změnách 1843000,- 172.230,- 0,- 220.490,-
<br> 2.235.72Q
<br> 1.959.764,- 275.880,-
<br> 2.235.644,-
<br> IQ,:
<br> 2.strana Plnění k 31.12.2021 1.754.702,38 167.169,42 290_2032;
<br> 2.212.075,22
<br> 1.888.353,34 347.149.-
<br> mm 1163353
<br> [Vých.-jek hospodaření: příjmy převyšují výdaje o
<br> 1 7857238
<br> [
<br> financování je ve výši
<br> 1 7857238
<br> Zákiadnl běžný účet:
<br> stav k 1.1.2021 stav k 31.12.2021 změna stavu bankúčtu
<br> 38621-10836 4.034.334,94 17132638
<br> Pokladna
<br> stav k 31.12.2021
<br> 4546.00
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Václav Petricek
<br> starosta
<br> ROZVAHA
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ caja,svnzxv oací,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ souonž...

Načteno

edesky.cz/d/5436854

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz