« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení z VZ ZO 8.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-4161e.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.4/2022
ze dne 8.6.2022
<br>
<br> Usnesení č.1a
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: XXXXXX XXXXXXX,Šalášek
XXXXX a návrhovou komisi ve složení: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX
Usnesení č.Xb
ZO schvaluje: program jednání
Usnesení č.2a
ZO schvaluje: závěrečný účet za rok 2021 obce Horní Bojanovice bez výhrad
Usnesení č.2b
ZO schvaluje: účetní závěrku za rok 2021 včetně převodu výsledku hospodaření
Usnesení č.3
ZO schvaluje: účetní uzávěrku MŠ Horní Bojanovice za rok 2021 bez výhrad a převedení výsledku
hospodaření ve výši 8.338,21 Kč do rezervního fondu
Usnesení č.4
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k popisu dodatku č.4 smlouvy o dílo119211A se společností
Aquatis a.s <.>,Botanická 834/56,60200 Brno,IČ: 46347526
Usnesení č.5
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k popisu smluv č.9001986722 a č.9001986712 se
společností EG.D.a.s <.>,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno,IČ: 28085400
Usnesení č.6a
ZO schvaluje: a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2
v budově Podporovaného bydlení č.p.254 na dobu určitou od 1.7.2022 do 30.06.2023.Nájemné bude
činit 2120Kč/měsíc <.>
Usnesení č.6b
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.4
v budově Podporovaného bydlení č.p.254 na dobu určitou od 1.7.2022 do 30.06.2023.Nájemné bude
činit 2120Kč/měsíc <.>
Usnesení č.6c
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.5
v budově Podporovaného bydlení č.p.254 na dobu určitou od 1.7.2021 do 30.06.2022.Nájemné bude
činit 2120Kč/měsíc <.>
Usnesení č.6d
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce: k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.6
v budově Podporovaného bydlení č.p.254 na dobu určitou od 1.7.2021 do 30.06.2022.Nájemné bude
činit 2120Kč/měsíc <.>
Usnesení č.6e
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce:...

Načteno

edesky.cz/d/5436497

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz