« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Veřejná vyhláška-OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6604-navrh-oop-omezeni-pitne-vody-sv-v.-pavlovice-zajeci-sv-hustopece-vranovice-6a5e6.pdf
S00NX01P4N2T
<br> 1
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> Odbor životního prostředí
<br>
SPIS.ZN.: OZP/6604/22/492
Č.J.: MUH/ 35830/22/492
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> honigova@hustopece.cz
V Hustopečích: 07.06.2022
<.> <.>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody
<br> v obcích Boleradice,Bořetice,Brumovice,Diváky,Horní Bojanovice <,>
<br> Hustopeče,Kobylí,Křepice,Kurdějov,Morkůvky,Němčičky,Popice <,>
<br> Pouzdřany,Starovice,Starovičky,Strachotín,Šakvice,Uherčice,Velké
<br> Němčice,Velké Pavlovice a Vrbice
<br>
Městský úřad Hustopeče,odbor životního prostředí,jako věcně příslušný podle ustanovení § 104
<br> odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a podle § 25 písm.b) a § 27 odst.2 a § 15
<br> odst.6 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
<br> některých zákonů (dále XXX XXXXX o vodovodech a kanalizacích),v platném znění,a jako místně
<br> příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst.1 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění,a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích,obdržel od
<br> provozovatele skupinového vodovodu (SV) Velké Pavlovice – Zaječí a SV Hustopeče –
<br> Vranovice,spol.Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s <.>,Čechova 1300/23,690 02 Břeclav,IČO:
<br> 494 55 168,návrh k vydání opatření obecné povahy,který se týká omezení používání pitné vody
<br> z veřejného vodovodu.S nástupem letního období hrozí nebezpečí,že vodní zdroje Zaječí a
<br> Vranovice nebudou,bez omezení odběru pitné vody,schopny nahradit sníženou kapacitu
<br> vodního zdroje Nová Ves.Kapacita VZ Nová Ves je omezená z důvodu zhoršení kvality pitné
<br> vody.Bez přijetí tohoto opatření hrozí,že by nebylo možno pokrývat běžnou denní potře...

Načteno

edesky.cz/d/5436495

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz