« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí.pdf (246.95 kB)
Městský úřad Roudnice nad Labem
<br> Odbor tajemníka Karlovo náměstí 21 413 21 Roudnice nad Labem
<br> Tel.: 416 850113,115 Obec Fax: 416 850 171
<br> E-maíl: zmartincoanroudnicenlcz Kleneč Internet: www.roudnicenl.cz
<br> Č.j.: OT/22509/2022
<br> Datum: 6.června 2022
<br> Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí Zveřejnění potřebného počtu podpisů voličů na peticích
<br> V České republice se budou ve dnech 23.- 24.září 2022 konat volby do zastupitelstev obcí a to dle zákona č.491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění <.>
<br> Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Kleneč je třeba podávat příslušnému registračnímu úřadu,v tomto případě Městskému úřadu v Roudnici nad Labem <.>
<br> Kandidátní listiny budou přijímat zaměstnanci MěÚ a to p.XXXXXXX XXXXXXXXX.XXXXXXXXXX XXXXXXXX a Zdeňka Martincová (přízemí MěÚ v Roudnici n.L <.>,vpravo,č.dv.6 a Ga) <.>
<br> Volební strany předají podle 5 21 odst.3 zákona o volbách kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 19.července 2022 do 16.00 hodin příslušnému registračnímu úřadu <.>
<br> V uvedené lhůtě ie třeba.aby byla kandidátní listina již reqistračnímu úřadu doručena,nestačí ted_y n_apř.ieií předání k poštovní přepravě.Lhůty podle zákona o volbách nelze prodloužit.ani prominout jejich zmeškání <.>
<br> Náležitosti kandidátní Iistinyjsou definovány v š 22 zákona č.491/2001 Sb <.>
<br> V obci Kleneč bylo k 1.1.2022 hlášeno k pobytu 569 obyvatel.Potřebné počty podpisů voličů v obci Kleneč na peticích činí
<br> pro nezávislé kandidáty pro sdružení nezávislých kandidátů
<br> 4 % nejméně 25 tj.25 voličů 7 % tj.40 voličů <.>
<br> Zdeňka Martincová vedoucí kanceláře tajemníka
<br> Vyvěšeno: ?; ÍW/ďlá
<br> Sejmuto:
<br> Eleklmmcký' _.6.2022 Ccntflkát ' : Jména-Zde
<br> Vydal : PuslSI 'CA 4
<br> Plain-.us: Je \ '?il mamma-mc 4-01:Uíl,<.>

Načteno

edesky.cz/d/5436467


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz