« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Výkleky - prodloužení splaškové kanalizační stoky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Výkleky - prodloužení splaškové kanalizační stoky
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/073501/STAV/ZEM/ToP Přerov,dne 09.06.2022
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ukl.a skart.znak:
<br> Ev.č.:
<br> MMPr/116254/2022/ToP
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> pavla.tomcikova@prerov.eu
<br> 231.2 A/20
<br> 600/670
<br>
<br>
Žadatel:
<br> Obec Výkleky,Výkleky 72,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B <.>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Přerova,Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,Oddělení vodního hospodářství a
<br> zemědělství,příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“),jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104
<br> odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako speciální stavební úřad podle
<br> ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),posoudil žádost o
<br> změnu stavby před jejím dokončením,kterou dne 13.04.2022 podala
<br> Obec Výkleky,IČO 850659,Výkleky 72,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.<,>
<br> kterou zastupuje AGPOL s.r.o <.>,IČO 28597044,Jungmannova 153/12,Hodolany,779 00
<br> Olomouc 9
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> změnu stavby před jejím dokončením
<br> "Výkleky - prodloužení splaškové kanalizační stoky SO 05 výtlak A v km 0,920 - 1,0475"
<br> (dále jen "stavba") <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Olomoucký
<br> Název obce Výkleky
<br> Ná...

Načteno

edesky.cz/d/5434997

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz