« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Opatření obecné povahy – cena města Jičína v termínu 16.7.-17.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1043419181_0_AMK_Jičín_SDZ_uzav_I_35a_Koněvova_Mark_14695_22.pdf [2,41 MB]
1
<br> M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy
<br> ul.17.listopadu č.p.16,506 01 Jičín e-mail:doprava@mujicin.cz fax.:493 545 285
<br> Č.j.: MuJc/2022/14695/DOP/DuM V Jičíně dne: 25.05.2022
<br> Vyřizuje: ing.Duczynski
<br> Telefon: 493 545 400
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu
<br>
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61 odst.1
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení §
<br> 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a podle ust.77 odst.1 písm <.>
<br> c) uvedeného zákona č.361/2000 Sb <.>,na základě žádosti Auto moto klubu Český ráj Jičín v AČR <,>
<br> Havlíčkova 22,506 01 Jičín – IČO 03516482 (dále žadatel) ze dne 4.4.2022 a po dohodě s dopravním
<br> inspektorátem Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ÚO Jičín
<br> (vedeno pod č.j.KRPH-20126-1/ČJ-2022-050406 ze dne 23.2.2022) <,>
<br>
<br> vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení
<br> formou opatření obecné povahy dle ust.§ 171 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád takto:
<br>
<br> Popis a důvod přechodného značení: dopravní značení na MK a silnicích II.a III.tříd pro uzavírku sil <.>
<br> I/35- E442,II/502 a III/03519 v obci Jičín - I/35 a ulice M.Koněva a Markova včetně objízdné trasy pro
<br> akci: „CENA MĚSTA JIČÍNA” v termínu 16.7.-17.7.2022,a to vždy max.07:00 - 20:00 hod <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle dvou přiložených situací a podle „Zásad pro označování
<br> pracovních míst na pozemních komunikacích” (TP 66),dále podle ČSN EN,zák.č.361/2000 Sb.a vyhl <.>
<br> č.294/2015 Sb.<,>
<br>
<br> za těchto podmínek:
<br>
<br> 1) Dopravní značení bude provedeno podle schémat dopravního značení,která schválil Dopravní inspektorát
<br> Policie České Republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ÚO Jičín dne 23.2.2022 <.>
<br> 2) Při akci n...

Načteno

edesky.cz/d/5434696

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz