« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Svolání XX. zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání XX. zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,Brno I
S VOLÁ VÁM
<br> XX.zasedání Zastupitelstva MČ Brno—Řečkovice a Mokrá Hora na čtvrtek 16.června 2022 v 16
<br> hodin do zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MO Brno — Rečkovice a Mokrá Hora <,>
<br> _____—
<br> Palackého náměstí 11,Brno
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
a) Jmenování zapisovatelky
b) Volba sčitatelů hlasů
c) Volba ověřovatelů zápisu
d) Zpráva ověřovatelů zápisu ze XIX.zasedání ZMČ
<br> e) Schválení pořadu jednání XX.zasedání ZMC
<br> 2.Rozpočtová opatření č.5/2022,a č.6/2022
<br> 3.Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30.4.2022
<br> 4.Mezitímní účetní závěrka městské části sestavená k 30.3.2022
<br> 5.Účetní závěrka městské části za účetní období roku 2021
<br> 6.Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2021
<br> 7.Návrh dodatků č.13 ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
<br> 8.Stanovení počtu členů ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve volebním období 2022 —
<br> 2026
<br> Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 30.4.2022
<br> Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p.č.2650/1 v k.ú.Řečkovice při ulici Maříkově
<br> Zprávy z výborů
<br> Plnění u5nesení ZMČ
<br> Dotazy a rozprava k jednání RMČ
<br> Interpelace
<br> Různé
<br> :‘
<br> 9 <.>
<br> 10 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> V Brně dne 8.6.2022
<br> Zasedání ZMČ jsou veřejná <.>
<br> Vyvěšeno:
- 8 -06- 7Ož
<br> Sňat,:
<br> ‚‘-
<br> Mgr.Bc.XXXXX XXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/5434088

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz