« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - MěU VV Rozhodnutí stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěU VV Rozhodnutí stavební povolení
--—; ;—_ ;; MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
<br> Í Ž >V! Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> \lí ? náměstí T.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336 Š' " ( "W 264 80 Sedlčany
<br> Č.j.MÚ—S/OD/4481/2022-6 Hul Vyřizuje: XXX XXXXXXXX Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech X.června 2022 Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako speciální stavební úřad podle 9 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,příslušný podle 9 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),přezkoumal dle ustanovení 9 111 stavebního zákona podanou žádost o stavební povolení na stavbu: „||/105 od kř.|||/10529 Bratřejov — kř.MK Žemličkova Lhota",na pozemcích p.č.353,380,277,283,333,350,276,295,313,330,356,378,379,1/1,267,268,271,275,296,264,265,266,334 v katastrálním území Bratřejov a na pozemcích p č.276/1,500/4,500/5,500/6,500/9,500/12,500/34,500/3,329,500/1,313/7,313/8,500/40,228,243/6,500/13,500/50,500/53,500/45,500/44,313/3,500/10,500/11,273/2,500/7,500/8,500/46 v katastrálním území Žemličkova Lhota,kterou dne 3.3.2022 podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,IČ: 00066001,Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov,vzastoupení na základě plné moci společnosti SAGASTA s.r.o <.>,IČ: 04598555,Novodvorská 1010/14,Lhotka,142 00 Praha 4 (dálejen „stavebník") a na základě tohoto posouzení
<br> |.vydává podle 5 115 stavebního zákona a 5 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> stavební povolení
<br> pro stavbu: „Il/105 od kř.Ill/10529 Bratřejov- kř.MK Žemličkova Lhota“,na pozemcích p.č.353,380,277,283,333,350,276,295,313,330,356,378,379,1/1,267,268,271,275,296,264,265,266,334 v katastrálním území Bratřejov a na pozemcích p č.276/1,500/4,500/5,500/6,500/9,500/12,SDO/34,500/3...

Načteno

edesky.cz/d/5431983

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz