« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 409.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

409.pdf
náměstí Dr.E.Beneše 555/6,729 29 Ostrava IČ 00845 451 Bankovní spojení Komerční banka,a.s <.>
1/11 www.moap.cz DIČ CZ 00845 451 Číslo účtu 19-923761/0100
<br>
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu
a přestupků,jako věcně a místně správní orgán příslušný pro místní komunikace III.a IV.třídy a účelové
komunikace na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") a ustanovení článku 23 odst.2 písm.b) obecně závazné
vyhlášky města Ostravy č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,na základě
návrhu Statutárního města Ostravy,Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odboru investic
a místního hospodářství,IČO 00845451,nám.Dr.E.Beneše 6/555,729 29 Ostrava,podaného dne
20.12.2021 a doplněného dne 17.1.2022,po projednání a písemném kladném vyjádření Policie České
republiky,Městského ředitelství,Dopravního inspektorátu vydaném pod č.j.KRPT-1352-276/ČJ-2021-
070706 ze dne 6.10.2021 a doplněném dne 13.1.2022 pod č.j.KRPT-3994-21/ČJ-2022-070706,v souladu
s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,v návaznosti na ust.§ 171 - § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy,kterým
stanoví
<br>
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích č.11 776
<br> na místních komunikacích (dále jen „MK“) IV.třídy č.669d – ul.28.října,u křižovatky se Smetanovým
náměstím,(v projektu označeném č.1),MK IV.třídy č.668d –...

Načteno

edesky.cz/d/5431319

Meta

Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
27. 01. 2023
27. 01. 2023
26. 01. 2023
26. 01. 2023
26. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz