« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Návrh závěrečného účtu SOŠP za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh ZÚ SOŠP 2021.pdf (1.78 MB)
Návrh závěrečného účtu SOŠP 2021
Svazek obcí Šumavského podlesí
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Svazek obcí Šumavského podlesí
Čestice 1
387 19
<br> 70659192
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 774400927
E-mail uctarna@cestice.cz
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření 1
<br> FIN 2-12 8
<br> Rozvaha 19
<br> Výkaz zisku a ztráty 22
<br> Hlavní kniha analytická 24
<br> Příloha 27
<br> Měsíční stav finančních prostředků 44
<br> Majetek 45
<br> Inventarizační zpráva 46
<br> Porovnání příjmů a výdajů 49
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 50
<br> Přehled úvěrů a zápůjček 51
<br> Strana
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
strana 1
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
strana 2
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
strana 3
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
strana 4
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
strana 5
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
strana 6
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
strana 7
<br>
<br> V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí Šumavského podlesí; IČO 70659192; Čestice 1,Čestice,387 19
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 18.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 6310 2141 100,00 100,00 23,54Příjmy z úroků (část) 23,54
<br> 100,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00 23,54 23,546310 XXXX
<br> 23,54100,00100,00Celkem 23,54
<br> 11Strana 1 /
<br> Závěrečný účet za rok 2021 strana 8
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
...

Načteno

edesky.cz/d/5430019

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz