« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.pdf (537.23 kB)
V I I V.Mestsky urad Stra ko ice Odbor dopravy UŘAD MESTYSE ČESTICE Velké náměstí 2 c; <.>,/ Spisový znak 386 01 Strakonice igi/"lg“ 036,5 2022 ŠŽŽ „_ t“ pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772 0 0 0 e “s “ 2 3 -05- 2022 3 MUST/020988/2022/0D/smit Zpracovatel Počet příloh / listů příloh MUST/020988/2022 Mi/on Žqdésúms a 4 / 2 UNIEIŠÉKTRO Strakonice s.r.o.Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Radošovice XXX Telefon: XXX XXX XXX XXX XX Strakonice E-mail: tereza.smidova©mu-st.cz IČ: 47239514 Datum: 16.5.2022 Vypraveno: VEREJNA WH LASKA
<br> opatření obecn ' povahy stanovení přechodné pravy provozu
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podleš 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle 5 77 odst.1 písm.“ c)vzákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie CR-KR,DI Strakonice č.j.KRPC-59372-2/CJ-2022-020706 ze dne 9.5.2022
<br> s t a n o v u j e žadateli: společnosti UNIELEKTRO Strakonice s.r.o <.>,Radošovice 149,386 01 Strakonice,IČ: 47239514
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.II/ 170 v obci Čestice z důvodu realizace stavby přípojky NN (zemní a montážní práce),a to v tomto termínu: od 30.5.2022 do 3.6.2022
<br> za těchto podmínek: „
<br> 1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého a Policií CR schváleného návrhu dopravně inženýrského opatření a pracovního schéma B/1 TP 66,které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2) Pracovní místo bude z obou stran příjezdu v době snížené viditelnosti osvíceno výstražnými světly <.>
<br> 3) Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osvíceny výstražnými světly <.>
<br> 4) Dle potřeby bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených,ustrojených,vybavených osob (tj 20 vyhlášky č.294/2015 Sb.) <.>
<br> 5) U...

Načteno

edesky.cz/d/5430018

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz