« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Návrh rozpočtu městyse Čestice 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2022.pdf (80.59 kB)
Městys Čestice,IČO 00251089 KEO4 1.9.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2021
<br> Skutečnost
2021
<br> Návrh
rozpočtu
2022Nst Zdr Uz
<br> XXXX Bez paragrafu 24 277 500,0016 117 480,00 45 507 080,17 45 463 735,67XXXXXXXXX X XXXXX
1032 XXXX Podpora 600 000,00800 000,00 1 599 000,00 1 598 917,52XXXXXXXXX X XXXXX
2310 XXXX Pitná voda 128 200,00103 750,00 118 165,00 95 476,40XXXXXXXXX X XXXXX
2321 XXXX Odvádění a 195 800,00175 450,00 175 450,00 131 587,50XXXXXXXXX X XXXXX
3314 XXXX Činnosti 4 000,004 000,00 4 660,00 4 659,00XXXXXXXXX X XXXXX
3399 XXXX Ostatní záležitost 0,004 000,00 4 130,00 4 130,00XXXXXXXXX X XXXXX
3543 XXXX Pomoc zdravotně 0,000,00 1 000,00 1 000,00XXXXXXXXX X XXXXX
3613 XXXX Nebytové 268 000,00268 000,00 166 800,00 164 942,00XXXXXXXXX X XXXXX
3632 XXXX Pohřebnictví 15 000,0015 000,00 17 160,00 17 160,00XXXXXXXXX X XXXXX
3639 XXXX Komunální služby 285 000,00207 000,00 541 753,65 540 806,00XXXXXXXXX X XXXXX
3722 XXXX Sběr a svoz 24 000,0023 000,00 23 965,00 23 631,00XXXXXXXXX X XXXXX
3723 XXXX Sběr a svoz 20 000,0023 000,00 23 000,00 19 953,30XXXXXXXXX X XXXXX
3725 XXXX Využívání a 270 000,00200 000,00 316 531,25 316 501,25XXXXXXXXX X XXXXX
3729 XXXX Ostatní nakládání 60 000,0050 000,00 73 500,00 70 642,51XXXXXXXXX X XXXXX
6171 XXXX Činnost místní 11 000,0010 000,00 33 477,00 33 463,00XXXXXXXXX X XXXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a 3 000,005 000,00 6 721,00 6 720,09XXXXXXXXX X XXXXX
6320 XXXX Pojištění funkčně 0,000,00 300,00 300,00XXXXXXXXX X XXXXX
6330 XXXX Převody vlastním 60 000,0060 000,00 44 816 000,00 44 806 917,00XXXXXXXXX X XXXXX
<br> Příjmy CELKEM: 18 065 680,00 93 428 693,07 93 300 542,24 26 221 500,00
<br> 1/3
<br>
<br> Městys Čestice,IČO 00251089 KEO4 1.9.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2021
...

Načteno

edesky.cz/d/5430015

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz