« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Nařízení státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení státní veterinární správy.pdf (65.47 kB)
Úřední deska: Státní veterinární správa
<br> Ústřední veterinární správa ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE šiilikšelltšagárnísprávy 315- (01,1 [ggg/] ŽŠĚOVÝ znak ["Ilmlllllsllwlwlqllllemlmnllm 12“ 00 Praha 2 Došlo Početlistů Z 9 41- 2021 2 Č- 1- SVS/2021f144953'G Zprac vatel Počet příloh / listu příloh Wan %;fdf; sir/psů
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně avěcně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 48 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb.<.> o veterináml péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,s ohledem na nařízení Evropského padamentu a Rady (EU) 20161429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat").v platném znění,podle nařízení Komise v přeneseně pravomoci (EU) 20201687 ze dne 17.prosince 2019.kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/4129.pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,v platném znění.a v souladu s ustanovením 5 54 odst.2 písm.a) a odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečně nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární Influezy.tzv.„ptačí chřipky") na území Ceské republiky
<br> Čl.1
<br> Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění
<br> šiřenl nebezpečně nákazy
<br> a) zakazuje chovat drůbež.s výjimkou běžců a holubů.pod širým nebem a nařizuje se umistit a držet chovanou drůbež,s výjimkou běžců a holubů,uvnitř budovy vhospodářství.ve kterém je chována: není-Ii možně chovanou drůbež tnale umistit a držet uvnitř budovy v hospodářství.ve kterém je chována.nařizuje se chovatelům omezit venkovni prostory.do nichž má dn'Jbež přístup.a v co nejvyšší možně míře omezit kontakt chovaná drůbeže s volně žijícími ptáky <.>
<br> b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budo...

Načteno

edesky.cz/d/5430011

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz