« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022)
MĚSTYS VELKÝ ÚJEZD Olomoucká č.p.15,783 55 Velký Újezd
<br> Telefon: 585358008,585155244 E-mail: podatelnaíDvelkx'u'|ezd.cz
<br> www.velkyuiezdcz Velký Újezd 7.6.2022 Obdrží: _ _
<br> 1.Clenové Zastupitelstva městyse Velký Ujezd (pozvánka včetně příloh V el.podobě)
<br> 2.Veřejnost (pozvánka prostřednictvím úřední desky.bez příloh)
<br> Pozvánka
<br> na 19.zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 — 2022),které se uskuteční ve středu 15.6.2022 od 18:00 hod.v klubovně městyse Velký Újezd.Program :
<br> 1.Zahájení,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2.Kontrola zápisu z 18.zasedání ZM Velký Újezd 3.Zpráva kontrolního výboru 4.Zpráva finančního výboru fprilnllu (.i) 5.Zpráva výboru pro rozvoj městyse 6.Zpráva o činnosti RM 7.Stanovení počtu členů ZM Velký Újezd 8.Účetní závěrka městyse Velký Újezd za rok 2021 f/U fin/mí J: 9.Závěrečný účet městyse Velký Újezd za rok 2021 fprí/u/m ( 3; 10.Nabytí kultumích předmětů do majetku městyse !ij fin/lu (.41 1 |.Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd „» neu,(=.5,12.Ulice Přerovská rekonstrukce VO í/U lírlhu :.m 13.Žádost ředitele ZŠ a MŠ 0 navýšení ročních odpisů r/u flv/Iti L 14.Žádost ředitele ZŠ a MŠ o využití investičního fondu (pl lin/m ( +\) 15.Žádost ředitele ZŠ a MŠ 0 navýšení rozpočtu fpl' i'm/m (.(i) 16.Žádosto odkoupení části pozemku parc č 166/1 „n'-“.Home In; 17.Žádost o odkoupení hasičského dopravního automobilu Avia DA12 íp! ilo/m L HJ 18.Stav požární techniky v městysi Velký Újezd (pli/„hu e.i- l 19.Rozpočtové opatření č.5 fpr llnlm Hl.!.smll 20.Diskuze,závěr Ing.JosefJ el e n starosta
<br> městyse Velký Ú' d
<br> Přílohy: 13/7171er clic Imm pmgmnm _
<br> Písem_n_á verze příloh ie k nahlédnutí na Úřadu městyse Velk Úiezd v kancel—áři podatelny nebo starosty v úřední hodin.ondělí a středa 8: 00-12: 00 13: 00- 17: 00 hodin v neúředui hodin si lze dohodnout dobu k nahlédnutí na telefonu c.585 155 244 725 131 083 585 358 008 <.>
<br> Vyvěšeno na kamenné a zveřejněno na elektronické úř...

Načteno

edesky.cz/d/5427068

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz