« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr 04/2022 pronajmout pozemek 43/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr 04/2022 pronajmout pozemek 43/1
OBEC RAKOVICE Obecní úřad
<br> Záměr 04/2022
<br> Obec Rakovice zveřejňuje,ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Záměr pronajmout pozemek
<br> parcelní číslo: 4311 o výměře 268 m2
<br> Katastrální území Rakovice,vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Pisek <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Rakovice na jeho zasedání dne 10.května 2022,usnesením č.34/05/2022 <.>
<br> XXXXXX XXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.05.2022
<br> Sejmuto : úřední desky dne:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 07.06.22 8:49 Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - Os :62ms,201 prvků <.>
<br> / 329
<br> šž'fí'
<br> httpszl/sgi-nahlizen idokn.cuzk.cz/mamshkafprintaspx

Načteno

edesky.cz/d/5426231


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz