« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - Návrh Závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2021
Návrh Závěrečného účtu Svazku Obcí
CHOPOS Za rok 2021
<br> Finanční hospodaření svazku Obcí CHOPOS V roce 2021
Výbor Svazku obcí pro rok 2021 Schválil rozpočet dne 29.12.2020 <.>
<br> Svazek obcí v roce 2021 plánoval přebytkový rozpočet.Skutečné hospodaření Svazku
obcí k 31.12.2021 Skončilo záporným Saldem ve výši 7 565 tis.Kč <.>
<br> Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů svazku obcí a o financujících
položkách v tis.Kč
<br> schválený
rozpočet
<br> rozpočet
po změnách
<br> skutečnost
<br> daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
nedaňové příjmy l 114,00 4 916,13 4 914,13
přijaté transfery 103 634,17 129 058,07 129 058,07
kapitálové příjmy 0 0 0
<br> celkem příjmy
104 748,67 133 974,20 133 972,20
<br> běžné výdaje
6 277,26 52 189,81 51 592,80
<br> kapitál.výdaje 98 456,87 90 877,64 89 944,59
<br> celkem výdaje
104 734,13 143 067,45 141537,39
<br> Svazek obcí CHOPOS v roce 2021 obdržel tyto dotace:
<br> Ministerstvo práce a sociálních věcí- dotace koordinátora Sociálních věcí- částka
657 346,55 Kč
<br> Středočeský kraj - neinvestiční dotace na mzdu manažera - částka 250 000,- Kč - výdaje r <.>
2020 a částka 250 000,- Kč na rok 2021
<br> Středočeský kraj -investiční dotace na zlepšování kvality vod a Snižování rizika povodní
(vodovod) - částka 889 815,- Kč
<br> Středočeský kraj -investiční dotace na homogenizaci komunikací po Stavbě vodovodu -
částka 2 690 850,- Kč
<br> Ministerstvo životního prostředí- investiční dotace na skupinový vodovod - částka
17 931381,65 Kč
<br> Uřad práce - neinvestiční dotace na veřejně prospěšné práce - částka 73 414,- Kč
<br>
<br> Středočeský kraj - neinvestiční dotace na Půlnoční výstup - částka 30 000,- Kč
<br> Rozpočet Svazku obcí CHOPOS v podrobném členění rozpočtové Skladby je uveden v příloze
č.1.- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v Fin 2-12M <.>
<br> Hospodaření svazku obcí probíhalo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem.Výbor
v roce 2021 schválil úpravu rozpočtu čtyřmi rozpočtovými opatřeními <.>
<br> Přehled finančního...

Načteno

edesky.cz/d/5426199


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz