« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých usnesení 05/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých usnesení 05/2022
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
<br> Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
<br> Ze zápisu č.5/2022 ze dne 10.5.2022
<br> Znění usnesení uvedených v rekapitulaci je identické se zněním usnesení přijatých k jednotlivým projednávaným bodům programu.V případě chyby vzniklé přepisem,je právně relevantní znění usnesení uvedeného na závěr projednávaného bodu <.>
<br>
<br> Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 33/05/2022
<br> 10.05.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje předložený návrh programu bez připomínek a doplňujících návrhů <.>
<.>
<br>
34/05/2022
10.05.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo vyvěsit záměr pronajmout pozemek parc.č.43/1 v k.ú.Rakovice,zapsaném na LV č.1 pro katastrální území a obec Rakovice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek
<br>
<br> 35/05/2022
10.05.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) revokuje usnesení č.08/01/2022,kterým bylo zadáno výběrové řízení firmě GPL-INVEST s.r.o <.>,České Budějovice – pobočka Strakonice
b) rozhodlo zadat výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Rakovice – kanalizace a vodovod Hluboká cesta“ firmě PrimaAgentura s.r.o <.>,Strakonice
c) schvaluje výběrovou komisi ve složení XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,a Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
XX/XX/XXXX
XX.XX.XXXX
Zastupitelstvo obce Rakovice přijímá Obecně závaznou vyhlášku č.03/2022 o úpravě nočního klidu <.>
<br>
<br>
<br>
Datum vyhotovení zápisu: 25.05.2022
<br> Zapsal: XXX XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
……………………………………….<.> ……………………………………….<.>
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
<br>
<br> ……………………………………… <.>
XXXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkovým přístupem dne: 25.05.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> 4
<br> LJ

Načteno

edesky.cz/d/5426136


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz