« Najít podobné dokumenty

Obec Ježkovice - Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/23 + kritéria přijetí dětí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ježkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/23 + kritéria přijetí dětí
OZNÁMENÍ o KONÁNÍZVLÁŠTNÍHOZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE & 2 ZÁKONA Č.67/2022 Sb.(LEX UKRAJINA - ŠKOLSTVÍ)
<br> I'loninommemía npo cnenianennii danno no,č'LOLIJKÍJleOFO Hantmnmoi'o šakjiagíy Ha Haariajibnnii pin 2022-2023 ai'infío % © 2 Bakony No 67/2022 36.(ortel—zo VkpaiHaa — ocai'ra)
<br> Ředitel mateřské školy Ilupemop iintattoro (it-111ml XXXXXX XXXXXXX oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle š X zákona č.67/2022 Sb.do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: nosinoMime upo XXXX Ta LlaC npoae genus cneuianbuoro 'aaniicy sinuoaimio no X X Bakony No 07/2022 36.„uo nomninbnoro Haauansnoro aaknany Ha H&BÍEGIIBHHĚ plk 202252023: Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,Lleii cneuianbnníi samic CTocysTseH TÚILKH JíTeň,' kterým byla poskytnuta dočasná ochrana V souvislosti s válkou na Ukrajině.Prokazuje se vizovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.HKÍ o-Tpnmanu TimuacoBH'E-i 3axno'r y "sa“szšky 3 Bif-inom B VKpa'l'Hi.I.linTBepmneHHsm € siaoaa Hanne-171 ka aóo aannc npo H&H'dHHH TuMqacoeoro3ax11CTy <.>
<br> ' kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpení pobytu na území ČR,který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu <.>
<br> HKl oTpimanH eisy na nepeóyaannn noaan 90 mana 3 memu) Tonepoaanoro nepeňyaanna y Llecnxiň Peenyňniui,aka aa 3akoi-iom amonarutmo aaamaei bCH siamo „min name-ramia 3 Timqacomm aaxncmm.TT l11'1“B€p,E[)KeHH$lM e Bisoea HEIKJÍČĚKi—l ačo Lin-amu y ÉtiKOleDEll'EOA-iy HHCHUpTl <.>
<br> Nevztahuje se na ostatní cizince,byť by měli ukrajinské občanství <.>
<br> L[e HG CTocyETbcs lHHlHX l.HÚ3€l\'lL1lB,nasim.mono BOHH rpoamnaun Viipainn.Termín zápisu / Hai—a m qac amu-Icy: 20.6.a 27.6.2022 9:30 — 11:30 hodin
<br> Místo zápisu / Micue aanncy: Mateřská škola Ježkovice,příspěvková organizace,Ježkovice 31,68304 Drnovice Auta—mii canon Exkoeuue,AOAEITKOBa opral-liaaqin,E...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ježkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz