« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 11/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 11/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
‘
<br> Zamer
statutárního města Brna <,>
<br> městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora <,>
pronajmout hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice a Mokrá
Hora:
<br> • pronajmout pozemky pod objektem č.p.1941 ve vlastnictví SK Řečkovice,zs <.>
‚ 2p.c.3 125/344 o vymere 248 m
<br> p.Č.3 125/345 o výměře 245 rn2,oba v k.ú.ReČkovice <,>
za nájemné 20,- KČ/m2/rok
<br> • pronajmout pozemky přiléhající k objektu č.p.1941 ve vlastnictví SK
ReČkovice,z.s <.>
Část p.Č.3 125/337 o výměře 450 m2
<br> ‚ v 2cast p.c.3125/338 o vymere 99 m
‚ 2cast p.c.3125/339 o vymere 74 rn
‚ 2p.c.3 125/346 o vyrnere 111 rn
<br> p.Č.3 125/347 o výměře 5 m2
p.Č.3 125/348 o výměře 525 rn2,vše v k.ú.ReČkovice <,>
<br> za nájemné 11,- Kč/m2/rok
<br> Pozemky jsou znázorněny na přiloženém situačním zákresu <.>
<br> Uvedené pozemky mají být pronajaty SK Řečkovice,z.s <.>,se sídlem Novoměstská 4 <,>
621 00 Brno,za účelem provozování fotbalového hřiště,a to od 1.7.2022 na dobu
neurčitou <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměm mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br> VBrně dne:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice UMČ
<br> b X -OB XXX! Brno—Řečkovice a Mokrá Hora
Vyvěšeno
<br> Sňato
<br> 11/0SMJ2022
<br>
<br> 3126340
<br> sem 3126337
<br> fl fl
315W‘
<br> ‚
<br> 1: I 000
<br> Vytištěno v mapovém řešení SpinboX společnosti © T-MAPY

Načteno

edesky.cz/d/5425508

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz