« Najít podobné dokumenty

Obec Myštěves - DSO Pocidlinsko - závěrečný účet 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myštěves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný_účet_2021_v_užším_rozsahu_SCHVÁLENÝ.pdf [1,26 MB]
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> v užším rozsahu (v Kč)
<br> sestavený ke dni 11.05.2022
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04822968
<br> název Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br> ulice,č.p.Nepolisy 75
<br> obec Nepolisy
<br> PSČ,pošta 503 63
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 734 616 990
<br> E-mail pocidlinsko@seznam.cz
<br> www stránky www.svazekpocidlinsko.cz
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
<br>
<br> III.ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě
písemné žádosti svazku v souladu s ust.§ 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písmeno
a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br>
<br> Do listinné formy schváleného závěrečného účtu lze nahlédnout v kanceláři
<br> Obecního úřadu Nepolisy,v elektronické formě je přístupný
<br> na https://www.svazekpocidlinsko.cz/uredni-deska/2/p1=55 <.>
Schválený_závěrečný_účet_za_rok_2021.pdf [1,28 MB]
Licence: DH3O strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br>
sestavený ke dni 11.05.2022
<br>
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.05.2022 20h54m56s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04822986
<br> název Dobrovolny svazek obcí POCIDLINSKO
<br> ulice,č.p.Nepolisy 75
<br> obec Nepolisy
<br> PSČ,pošta 50363
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 734 616 990
<br> fax
<br> e-mail pocidlinsko@seznam.cz
<br> WWW stránky www.svazekpocidlinsko.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Inventarizace majetku
<br> XI.Závazky
<br>
XII.Pohledávky
<br>
XIII.Rozvaha
<br>
XIV.Výsledovka
<br>
XV.Příloha účetní závěrky
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.05.2022 20h54m56s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 610 000,00 632 642,00 624 042,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 1 609 550,00 3 610 890,06 4 610 890,06
<br> Příjmy celkem 2 219 550,00 4 243 532,06 5 234 932,06
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450 000,00 478 200,00 469 600,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 450 000,00 478 200,00 469 600,00
<br> 21 P...
32_Aktuální_stav_na_www_k_1._6._2022.docx [0,03 MB]
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,jsou dokumenty v elektronické i listinné podobě zveřejněny na úřední desce.Dne 10.6.2021 Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Závěrečný účet DSO POCIDLINSKO za rok 2020.Dokument ke stažení na: https://svazekpocidlinsko.cz/assets/File.ashx?id_org=500118&id_dokumenty=1451 Zveřejněno od 15.6.2021 Dne 9.12.2021 Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Rozpočet na rok 2022 DSO POCIDLINSKO Dokument ke stažení na: https://svazekpocidlinsko.cz/assets/File.ashx?id_org=500118&id_dokumenty=1463 Zveřejněno od 20.12.2021 Dne 9.12.2021 Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 DSO POCIDLINSKO Dokument ke stažení na: https://svazekpocidlinsko.cz/assets/File.ashx?id_org=500118&id_dokumenty=1465 Zveřejněno od 20.12.2021 Dne 24.2.2022 Rada DSO POCIDLINSKO schválila Rozpočtové opatření č.1 Dokument ke stažení na: https://svazekpocidlinsko.cz/assets/File.ashx?id_org=500118&id_dokumenty=1484 Zveřejněno od 15.3.2022 Dne 26.5.2022 Shromáždění starostů schválilo Závěrečný účet DSO POCIDLINSKO za rok 2021.Dokument ke stažení na: https://svazekpocidlinsko.cz/zaverecny%2Ducet%2Ddso%2Dpocidlinsko%2Dza%2Dr%2D2021/d-1499/p1=55 Zveřejněno od 1.6.2022 Dobrovolny svazek obci POCIDLI N SKO

Načteno

edesky.cz/d/5424403

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Myštěves
13. 08. 2022
08. 08. 2022
08. 08. 2022
08. 08. 2022
08. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Myštěves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz