« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Návrh Závěrečný účet 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečný účet 2021
Závěrečný účet za rok 2021
Obec Rakovice
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Rakovice
Rakovice 119
398 04
<br> 00512061
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 721751837
E-mail ou.rakovice@c-box.cz
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Majetek 7
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 8
<br> Měsíční stav finančních prostředků 9
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 10
<br> Porovnání příjmů a výdajů 11
<br> Porovnání plnění sdílených daní 12
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 13
<br> Hlavní kniha analytická 14
<br> Zpráva konečný PH 2021 20
<br> Fin2 - 12 M 31
<br> Příloha 46
<br> Rozvaha 63
<br> Výkaz zizku a ztrát 66
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 68
<br> Strana
<br>
<br> Obec Rakovice,IČO 00512061 KEO4 1.10.0 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 85 525,70 99 525,70 99 525,70
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 270 000,00
021 Stavby 33 103 523,79 43 196 888,49 43 196 888,49
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 2 571 082,80 3 520 451,78 4 192 899,88
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 174 768,70 1 253 223,34 1 271 761,70
031 Pozemky 9 964 437,14 9 964 437,14 9 963 917,14
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 140 000,00 270 000,00 0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 12 027 553,00 652 028,09 629 436,09
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -85 525,70 -99 525,70 -99 525,70
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 0,00 -13 500,00
081 Oprávky ke stavbám -6 191 241,00 -6 309 002,00 -7 794 578,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -597 526,00 -1 2...

Načteno

edesky.cz/d/5424312

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
17. 11. 2022
15. 11. 2022
14. 11. 2022
13. 11. 2022
11. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz