« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Vyhláška 59/2002 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 59/2002 Sb.
Ročník 2002
<br> SBÍRKA ZÁKONÚ
<br> ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 27 Rozeslána dne 13.února 2002 Cena Kč 26,20
<br> OBSAH:
<br> 59.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
<br> Strana 1450
<br> Sbírka zákonů č.59 / 2002
<br> Částka 27
<br> 59 VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva vnitra ze dne 5.února 2002
<br> o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
<br> do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
<br> Ministerstvo vnitra stanoví podle 3 74 písm.b) a c) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů,(dále jen „zákon“ ) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí podle 3 74 písm.a) zá— kona a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle 3 74 písm.d) zákona:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> VÝŠE ZVLVÁŠTNÍ ODMĚNY zA VÝKON,FUNKCE CLENA OKRSKovE VOLEBNI KOMISE,ZPÚSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY
<br> 31
<br> (1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ) (dále jen „odměna“) ve výši 800 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 000 Kč.Konají—li se volby do zastupitelstev obcí v týž den společně s volbami
<br> a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repu—
<br> bliky,nebo b) do Senátu Parlamentu České republiky <,>
<br> zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy okrskové volební komise a člena okrskové volební komise o 400 Kč za každé další volby,pro které okrsková vo— lební komise plní úkoly podle zákona.2) V případě,ze se člen komise jednání nezúčastňuje,odměnu obecní úřad,městský úřad,magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením,úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením a úřad městské části v hlavním městě Praze (dále jen „obecní úřad“) poměrně krátí <.>
<br> (2) Odměnu podle odstavce 1 vyplatí do 30 dnů
<br> po ukončení činnosti okrskové volební komise3 ) obec— ní úřad <.>
<br> ČÁST D...

Načteno

edesky.cz/d/5424310


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz