« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ LADŮV KRAJ ZA ROK 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
N�vrh z�v�r.��tu 2021 na ��edn� desky/0.N�vrh z�v�r.��tu - titul.strana na ��ed.desky.pdf
<br>
<br>
<br>
<br> L A D Ů V K R A J
svazek obcí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
<br>
SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2021
(užší verze na úřední desky členských obcí)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah:
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu svazku obcí k 31.12.2021 s komentářem
<br>
2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXX,odbor finanční MěÚ v Říčanech
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Říčanech dne 30.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Kompletní návrh závěrečného účtu je zveřejněn na internetových stránkách
svazku obcí a jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele.Dále je návrh
závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu na úředních deskách členských obcí
až do jeho schválení <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve
lhůtě do 20.6.2022 nebo ústně na zasedání valné hromady dne 21.6.2022,kde
bude návrh závěrečného účtu projednáván <.>
<br>
Vyvěšeno: Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zveřejnění trvá do schválení závěrečného účtu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2022-05-30T11:27:09+0200
<br> XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> N�vrh z�v�r.��tu 2021 na ��edn� desky/1.Pln�n� rozpo�tu k 31.12.2021.pdf
<br>
Ladův kraj,svazek obcí
IČO 70899088,Masarykovo nám.83,251 01 Říčany
<br>
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2021
<br>
rozpočtová skladba text schválený r.upravený r.čerpání k 31.12.rozdíl uprav.r.- čerp <.>
<br>
XXX XXX ORJ ORG Rozpočtové příjmy
<br>
XXXX Vstupní a členské příspěvky 1 655 800,00 1 655 800,00 1 647 520,00 8 280,00
<br>
2141 2133 Příjmy z pronájmu 1 000,00 1 000,00 350,00 650,00
<br>
2141 2321 Příjmy z darů 10 000,00 10 000,00 11 590,00 -1 590,00
<br>
2141 2324 12 1 Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí" 84 300,00 263 726,00 263 726,00 0,00
<br>
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 20 000,00 -20 000,00
...

Načteno

edesky.cz/d/5424293

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz