« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/222

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/222
č.j.MMB!0310833/2022/Vich 2-2DJ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Zaměr obce Drod t směnit darovat,pronaimout,propachtovat nebo vypuičit hmotnou nemovitou věcncbo rvo stavby anebo je přenechat jako výprosu a zaměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej pozemků z vlastnictví statutárního města XXXX do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě podmínek uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č.6321072244 ze dne 9.6.2021,a to: - p.Č.3570/4 orná půda o výměře 6585 m2 - p.Č.3571 orná půda o výměře 4239 m2 - p.Č.3572 orná půda o výměře 17555 m2 - p.Č.3583/22 orná půda o výměře 1132 m2 - p.Č.3585/4 orná půda o výměře 6367 m2 - p.Č.3586 orná půda o výměře 958 m2 - p.Č.3613/4 orná půda o výměře 3238 m2 - p.Č.3617 orná půda o výměře 9700 m2 - p.Č.3625/2 orná půda o výměře 2559 m2 - p.Č.3626/2 orná půda o výměře 1360 m2 - p.Č.3627/2 orná půda o výměře 208 m2 - p.Č.3629/2 orná půda o výměře 3100 m2 - p.Č.3630/3 orná půda o výměře 2143 m2 - p.Č.3630/4 orná půda o výměře 2143 m2 - p.Č.363 1/3 orná půda o výměře 7698 m2 - p.Č.3642/2 orná půda o výměře 94 m2 vše v k.ú.Tuřany (informace o ;vedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Bc.Frim‘nelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel.542173085,e-mail: fľjmmelova.renata@brJiÍ2) 2.prodej pozemků - Části p.Č.5/10 ostatní plocha,zeleň o výměře 604 m2 - celé p.Č.5/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 - celé p.Č.5/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 - celé p.Č.5/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2 vše k.ú.Město Brno společnosti MAGNUM Mail,a.s.se sídlem Jakubská 121/1,Brno-mě sto,602 00 Brno,ICO: 053 85 920 č.j.MMB/03 1 0833/2022/Vich I N Lokalita - Rooseveltova MaIsti‘át rněat...

Načteno

edesky.cz/d/5422930

Meta

EIA   Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz