« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky - obec Potvorov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
1 / 1
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 196170/2022
Spis.značka: SPU 002612/2022/15/100
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXX
Tel.: +XXXXXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: p.trombik@spucr.cz
<br> Datum: 01.06.2022
<br>
<br>
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky
v katastrálním území Potvorov z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje veřejnost o zájmu nabýt pozemky podle
zákona č.503/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“),pro tvorbu
rezervy státní půdy v katastrálním území Potvorov <.>
<br> Fyzická nebo právnická osoba může nabídnout SPÚ k odkupu (k darování) pozemky (nebo
i spoluvlastnické podíly) v katastrálním území Potvorov prostřednictvím Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj,Nám.Gen.Píky 8,326 00 Plzeň (dále jen „KPÚ“).KPÚ
jednotlivě posoudí,zda nabízené pozemky (spoluvlastnické podíly) jsou potřebné pro
zabezpečení výkonu působnosti SPÚ,tedy pro tvorbu rezervy státních pozemků podle zákona
o SPÚ <.>
<br> V případě potřebnosti pozemků pro SPÚ objedná KPÚ ocenění takových pozemků formou
znaleckého posudku u znalce obor ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí,přičemž
kupní cenu pozemku lze sjednat pouze do výše ceny obvyklé podle § 2 odst.1 zákona č <.>
151/1997 Sb <.>,zákona o oceňování majetku,ve znění pozdějších předpisů,a to včetně
součástí a příslušenství pozemku.Tento postup odpovídá § 3 odst.2 zákona o SPÚ.Náklady
spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí v plné výši SPÚ <.>
<br> Zdvořile vás žádáme o uveřejnění naší informace na vaší úřední desce po dobu 6 měsíců <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br>
S pozdravem
<br>
Ing.XXXX XXXXX
Státní pozemkový úřad
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj
<br> Za správnost: Ing.Trombik
<br>
<br> Obecní úřad
<br> Potvorov
<br> ID DS: 4eubxjd
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Ž...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz