« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce 2021
Licence: DA02 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> Obec Semněvice 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00253715
<br> název Obec Semněvice 
<br> ulice, č.p.Semněvice 34
<br> obec Horšovský Týn
<br> PSČ, pošta 346 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 379 493 138
<br> fax
<br> e-mail semnevice@arcom.cz
<br> WWW stránky obec-semnevice.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.04.2022 19h16m26s
<br>
<br> Licence: DA02 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 4 382 500,00  4 940 500,00  4 622 256,53 
<br> Nedaňové příjmy 1 336 700,00  2 307 200,00  2 201 705,95 
<br> Kapitálové příjmy 110 000,00  110 000,00  73 240,00 
<br> Přijaté transfery 70 800,00  931 720,00  1 130 866,42 
<br> Příjmy celkem 5 900 000,00  8 289 420,00  8 028 068,90 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.1 000 000,00  1 000 000,00  772 952,90 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 15 000,00  38 000,00  37 303,81 
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 015 000,00  1 038 000,00  810 256,71 
<br> 1121 ...

Načteno

edesky.cz/d/5420358

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz