« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Návrh závěrečného účtu obce Černovice za rok2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 93135/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce ČERNOVICE,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dHčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 14.září 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 1.dubna 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Černovice Cernovice 113,679 75 Cernovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXX — účetní
Výkaz zisku a ztrát ZŠ.pdf
Rozvaha ZŠ.pdf
Výkaz zisku a ztrát MŠ.pdf
Rozvaha MŠ.pdf
Výkaz zisku a ztrát.pdf
Rozvaha.pdf
Příloha.pdf
Příloha.pdf
Přehlad úvěrů.pdf
Inventarizační zpráva .pdf
Obec Černovice,679 75 IČ 00280101
<br> Inventarizační zpráva ke dni 31.12.2021
<br> Inventarizační komise,jmenovaná starostou obce Cernovice,sestávající z:
<br> jméno podpis předseda komise XXXXX XXXXXX.„.<.>./!.)Í./.<.>.místopředseda komise Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Sk*/.člen komise XXXXXXX XXXXXXX %:,f
<br> provedla inventarizaci majetku,pohledávek a závazků v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s výsledkem:
<br> Zahájení inventury dne 31.12.2021 v 20.00 hodin
<br> Ukončení inventury dne 31.1.2022 ve 23.00 hodin
<br> fyzický stav účetní stav rozdíl
<br> 018-DDNM 30 632,70 30 632,70 0 019—Ostatní DNM 212.100,- 212.1 00,- 0 UZI—Stavby 43 413 958,74 43 413 958,74 0 022-Sam.mov.věci 3 764 373,50 3 764 373,50 0 028-DDHM ] 883 376,95 1 883 376,95 0 03 1 -Pozemky 3 379 627,80 3 3 79 627,80 0 042-Ned0k.DHM 2 798 68 7,19 2 798 687,19 0.069-Cenne' papíry 0 0 0 078 — 088 Oprávky 16 279 455,03 16 279 455,03 0 112-Materiál na skladě 3 330,- 3 33 0,- 0 194— Opravná položka 0,— 0,- 0 231 -Zákl.běž.účet 19 036 679,34 19 036 679,34 0 261 —Pokladna 0 0 0 3 1 4-P0sk.pr.zálohy 61 390,- 61 390,- 0 311—Pohledávky 79 509,- 79 5 09,- 0 315-Pohledávky 2 400,- 2 400,- 0.321 Závazky-dodavatelé 0,- 0,- 0 324- Krátkodobé přijaté zál.12 000,- 12 000,- 0 341 Odhad daně 2 př.za obec 194 000,- 194 000,- 0 3 74—Přijate' zálohy na dotace 235 004.49 235 004,49 0.389- Dohadne' účty pasivní 61 390,- 61 390,- 0
<br> A další účty,u kterych je vykázán k 3112 zůstatek a přechází do dalšího účetního období počátečním stavem včetně podrozvahových účtů <.>
<br> Vyřazení majetku —- 3 3 6 501,- 336 501,— 0 V průběhu inventarizace byly zjištěny.“ Přebytky 0
<br> XXXXX X
<br> Neupotřebitelné věci žádné
<br> V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky,XXXXX XXX XXXXX.Skutečný stav inventarizovaného majetku byl zjištěn přepočtením,vážením a měřením.Tento stav byl zapsán do inventurních soupisů a porovnán se skutečným stavem <.>
<br> Inventarizace pozemků byla provedena porovnáním vlastní evidencí pozemků s vý...
FIN 2-12.pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
20. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz