« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Návrh závěrečného účtu obce Lhota a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021.pdf
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 000576/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_074667/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> LHO TA IČ: 00237001 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Lhota za rok 2021 bylo zahájeno dne 06.01.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 30.05.2022 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lhota
<br> Boleslavská 47 277 14 Dřísy
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX - kontroloři: Bc.Zuzana Svobodová
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,DiS - starostka
<br> Pověření kpřezkoumání podle X 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/202l/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - f...
Středočeský kraj_Zpráva OBEC JEDNORÁZOVÁ PDF.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 000576/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_074667/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> LHOTA
IČ: 00237001
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Lhota za rok 2021 bylo zahájeno dne 06.01.2022 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ▪ 30.05.2022
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lhota
<br> Boleslavská 47
<br> 277 14 Dřísy
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
- kontroloři: Bc.Zuzana Svobodová
<br>
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,DiS - starostka
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na z...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf
Obec Lhota
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Sestavený ke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Lhota
<br> Boleslavská 47
<br> 27714 Lhota
<br> 00237001
<br> Obec
<br> Telefon 326971008
<br> E-mail obec.lhota@iex.cz
<br> Obec Lhota Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W 1.11.350
<br>
<br> Obec Lhota
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.350 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 998 561,69 1 220 000,00 1 220 000,00 221 438,3181,85 81,851111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 71 778,22 15 000,00 72 000,00 221,78478,52 99,691112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 186 152,57 130 000,00 187 000,00 847,43143,19 99,551113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 1 570 580,51 900 000,00 1 571 000,00 419,49174,51 99,971121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 49 325,00 50 000,00 50 000,00 675,0098,65 98,651122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 3 596 899,66 2 640 000,00 3 597 000,00 100,34136,25 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,000,00 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> 37 019,70 80 000,00 80 000,00 42 980,3046,27 4...

Načteno

edesky.cz/d/5420238

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz