« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Magistrát města Olomouce - Výzva k odstranění vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C250i22060309300.pdf [0,14 MB]
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
<br> ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE oddělení dopravního inženýrství a MHD Hyna'sova 34/10,779 00 Olomouc v Spisový znak — 52.2,skamčnímaldskm.lhůta—VIS C.j.SMOL/120658/2022/ODUR/DIMHD/Tot V Olomouci dne 27.04.2022 Spisová značka: S-SMOL/120658/2022/ODUR Uvádějte vždy v korespondenci
<br> Vyř'míje: Věra Totová Telefon: 588488264 E—mail: vera.totova©olormw.eu
<br> Výzva k odstranění vozidla
<br> Statutární město Olomouc,se sídlem na adrese Horní náměstí 583,779 00 Olomouc,IČ100299308,zastoupené Magistrátem města Olomouce,odborem dopravy a územního rozvoje,Hynaisova 34/ 10,779 00 Olomouc,jako vlastník pozemní komunikace na pozemku parc.č.451/8 (ostatní plocha),v k.ú.Povel,obec Olomouc,na ulici Jans kého (u prodejny Albert,za vchodem Heyrovského 6.0.35) vOlomoucí,vsouladu s ust.5 19d odst 1 zákona č,13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vyzývá provozovatele vozidla Renault,RZ 3C3 5174 (podrobnější specifikace viz.níže) XXXX XXXXXXXX Kočího,nar.XX.XX.XXXX,trvale bytem na adrese Těšetice 36,okr.Olomouc,aby
<br> 1) odstranil důvod,pro který nesmí být níže uvedené silniční vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,způsobem,že zajistí způsobilost předmětného silničního von'dla kprovozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb <.>,o podmínkách provoz: vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 Sb <.>,o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),ve mění zákona č.307/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> nebo
<br> 2) níže uvedené silniční vozidlo odstranil a odstavil na místo mimo dálnicí,silnici,místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci <,>
<br> a to bezodkladně.nejDOzdě ii však do dvou měsíců ode dne doručení této výzvy <.>
<br> Silniční vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích:
<br...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz