« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Oznámení zahájení stavebního řízení - pozvání k ústnímu jednání - KUKLY II - Zkapacitnění parkování na ul. Nachová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení stavebního řízení - pozvání k ústnímu jednání - KUKLY II - Zkapacitnění parkování na ul. Nachová
F
SLMČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD,STAVEBNÍ ÚŘAD.MÁCOVA 3,62100 BRNO
<br> VÁŠDOPISČJ: ZooQ <,>
ZE DNE: 16.11.2021
<br> NAŠE SP.ZN: S-MCBIVA 00935/22/2
<br> NAŠE ČI: MCBIVA 00862/22
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX
<br> TEL: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: ozp@ivanovice.brno.cz
<br> DATUM: 01.06.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNĺ
<br> KUKLY II.s.r.o <.>,Rybářská 1006/Sa,603 00 Brno,iČ: 06260888 <,>
<br> (dále jen „stavebník“),podal dne 16.11.2021,u silničního správního úřadu Úřadu městské části města
<br> Brna,Brno Řečkovice a Mokrá Hora (dále Jen „správní orgán“) žádost o dodatečné povolení stavby:
<br> „KUKLY II — Zkapacitnění parkování na ul.Nachová“
<br> (dále Jen „stavba“) na pozemcích par.č.3953/274,3953/641,3953/622,3953/604,3953/628,3953/62
7 <,>
<br> 3953/269,3953/465 a 3953/272 vše k.ú.Řečkovice.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,dle 139 odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve z
nění
<br> pozdějších předpisů,a či.9 odst.3 písm.písmeno c) Statutu města Brna jako nadřízený správní org
án na
<br> základě žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti,kterou podala společnost KUKLY II,s.r.o <.>,se
sídlem
<br> Rybářská 1006/5a,Staré Brno,603 00 Brno,iČ: 06260888,č.j.: MMB/0218662/2022 vůči nečinnému
<br> správnímu orgánu,kterým je speciální stavební úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelov
é
<br> komunikace Úřadu městské části města Brna - Řečkovice a Mokrá Hora,rozhodl podle 80 odst <.>
4
<br> písmeno c) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
ve
<br> věci „KUKLY II — Zkapacitnění parkování na ul.Nachová“,usnesením ze dne 7.4.2022 sp.z
n <.>
<br> 5400/O/M M B/0218662/2022,č.j.M M B/0218662/2022,pověřil speciální stavební úřad pro mís
tní
<br> komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace Úřadu městské části Brno - lvanovice vedením
řízení
<br> o vydání stavebního povolení <.>
<br> Silniční správ...

Načteno

edesky.cz/d/5419583

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz