« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 3.6.2022
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.04/2022,které se bude konat dne 14.6.2022
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.03/2022
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení JPO
6.FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotace z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ
<br> STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
7.Dodatky č.1 ke Smlouvám o zápůjčce
8.Finanční podpora všeobecných praktických lékařů a pediatrů
9.Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby "II/404 Luka nad Jihlavou - křiž <.>
<br> s II/602" - vzájemné darování pozemků v k.ú.Otín nad Jihlavou a k.ú.Kozlov
u Jihlavy
<br> 10.Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Zašovice - obchvat“,uzavření budoucí smlouvy
darovací
<br> 11.Darování pozemků - vypořádání po stavbě chodníků v k.ú.Hněvkovice u Ledče nad
Sázavou
<br> 12.Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/3518 Měřín - most ev.č.3518-1"
13.Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/150 Leštinka - Mrzkovice" - směna pozemků
<br> v k.ú.Leštinka u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou
14.Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Třešť - silnice III/4065,ul.Čenkovská" - směna
<br> pozemků v k.ú.a obci Třešť
15.Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Chodník u silnice II/344" - směna pozemků
<br> v k.ú.Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá
16.Majetkoprávní vypořádán...

Načteno

edesky.cz/d/5418892

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz