« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Svazek VaK - Sdělení o zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o zveřejnění - Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí.pdf (PDF 276.27 kB)
„Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
<br> se sídlem 17.listopadu 138/14,680 01 Boskovice
<br> dobrovolné Sdružení obcí,založené zakladatelskou smlouvou,registrovane v registru zájmových sdružení právnických osch u Krajského úřadu Jihomoravského kraje,odbor regionálního rozvoje,Žerotínovo náměstí 315,601 82 Brno,pod číslem jednacím RVV/51931040 dne 20471993,IC: 49468952
<br> Váš dopis značku / ze dne Naše značka líyřizzqe/linka Boskovice
<br> Ing.Petr Tia/co 2.6.2022
<br> Clenske obce „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
<br> Věc: Sdělení () zveřejnění
<br> V souladu s ustanovením par.39,odst.10 zákona č.250/2000 Sb <.>,Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám zasílám ke zveřejnění na obecních úředních deskách sdělení o zveřejnění podkladů projednání IX.Valné hromady Svazku,která se uskuteční dne 20.6.2022 <.>
<br> Do listinné podoby dokumentůje možno nahlédnout po předchozí domluvě v kanceláři Svazku na adrese: „Svazek vodovodů a kanalizací“ města obcí,17.1istopadu 14,Boskovice <.>
<br> Odkaz,na kterém lze nalézt povinně zveřejňované informace Svazku,požadované výše uvedeným zakonem:
<br> www.svazek-boskovi ce.cz
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXX XXXXX \\ tajemník Svazku
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX E-mail: tioka©svazekvakcz Bankovní spojení:1362323389/0800

Načteno

edesky.cz/d/5417945


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz