« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Návrh ZÚ 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh ZÚ 2021
Licence: W8L6 XCRGBZUC / ZN1 (21012021 / 01012021)
<br> Svazek obcí Novoborska        4104 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 04.05.2022
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 68955057
<br> název Svazek obcí Novoborska        4104 
<br> ulice, č.p <.>
<br> obec
<br> PSČ, pošta
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 04.05.2022 15h15m 9s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: W8L6 XCRGBZUC / ZN1 (21012021 / 01012021)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy 225 000,00  428 000,00  382 984,81 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 11 329 837,00  3 714 837,00  3 439 829,04 
<br> Příjmy celkem 11 554 837,00  4 142 837,00  3 822 813,85 
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 685 490,00  744 823,97  507 816,01 
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 344 997,00  686 997,00  648 997,00 
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 8 250 000,00     
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí   2 233 666,03  2 233 666,03 
0000 4222 Investiční při...

Načteno

edesky.cz/d/5417571


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz