« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - ZÚ_2021_mikroregion Podralsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÚ_2021_mikroregion Podralsko
Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (21012021 / 01012021)
<br>
Mikroregion Podralsko
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 04.05.2022 11h25m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br> sestavený ke dni 04.05.2022
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70809721
<br> název Mikroregion Podralsko
<br> ulice,č.p.Svatovítské náměstí 105
<br> obec Osečná
<br> PSČ,pošta 463 52
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 485 179 628
<br> fax 485 179 208
<br> e-mail
<br> WWW stránky www.podralsko.info
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 04.05.2022 11h25m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 7 125 898,70 6 606 045,09 6 606 151,47
<br> Příjmy celkem 7 125 898,70 6 606 045,09 6 606 151,47
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 5 020 033,95 5 020 033,95
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 125 898,70 1 586 011,14 1 586 117,52
<br> 0000 Bez ODPA 7 125 898,70 6 606 045,09 6 606 151,47
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 125 898,70 6 606 045,09 6 606 151,47
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5417568


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
20. 09. 2023
20. 09. 2023
20. 09. 2023
20. 09. 2023
20. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz