« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - ZÚ_2021_mikroregion Podralsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÚ_2021_mikroregion Podralsko
Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (21012021 / 01012021)
<br>
Mikroregion Podralsko
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 04.05.2022 11h25m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br> sestavený ke dni 04.05.2022
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70809721
<br> název Mikroregion Podralsko
<br> ulice,č.p.Svatovítské náměstí 105
<br> obec Osečná
<br> PSČ,pošta 463 52
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 485 179 628
<br> fax 485 179 208
<br> e-mail
<br> WWW stránky www.podralsko.info
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 04.05.2022 11h25m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 7 125 898,70 6 606 045,09 6 606 151,47
<br> Příjmy celkem 7 125 898,70 6 606 045,09 6 606 151,47
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 5 020 033,95 5 020 033,95
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 125 898,70 1 586 011,14 1 586 117,52
<br> 0000 Bez ODPA 7 125 898,70 6 606 045,09 6 606 151,47
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 125 898,70 6 606 045,09 6 606 151,47
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5417568


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz