« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obec Tučapy
<br> Obecní úřad Tučapy
<br>
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání 20.zasedání Zastupitelstva obce Tučapy
<br>
<br> Obecní úřad Tučapy v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Tučapy
<br>
<br> Místo konání: Obec Tučapy – zasedací místnost obecního úřadu Tučapy
<br>
<br> Doba konání: 13.června 2022 od 19.00 hodin
<br>
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Tučapy
2) Účetní závěrka obce Tučapy za rok 2021
3) Závěrečný účet obce Tučapy za rok 2021
4) Kupní smlouva
5) Rozpočtová opatření
6) Diskuse,Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Tučapech dne 02.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 02.06.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5416948

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz