« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Vzorky vody květen 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Břežany zdroj.pdf
surová voda,krácený rozbor dle vyhl.428/2001 Sb.Šumavské vodovody a kanalizace a.s <.>,Laboratoř ŠVK Zkušební laboratoř č.1335 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.Koldinova 530,339 01 Klatovy Telefon: 376 356 284 Adresa: Obec Břežany Břežany 23 34101 Horažďovice Protokol č.2022/00408 Místo odběru: Břežany zdroj Odběr provedl: XXXXX XXXXXXX viz hromadná průvodka XX/XXXX Příjem provedl: XXXXXX XXXX DiS Klasifikace vzorku: Datum odběru: XX.XX.XXXX Datum příjmu: 02.05.2022 Datum provedení: 02.05.2022 - 01.06.2022 Typ odběru: bodový Místo provedení zkoušek: Laboratoř ŠVK,Koldinova 530,Klatovy Název rozboru Jednotka Výsledek Limitní hodnota Nejistota měření * Zpracováno dle metody amonné ionty mg/l 0,03 10 % SOP2 ( ČSN ISO 7150-1) barva mg/l Pt 12,7 10 % SOP14 ( ČSN EN ISO 7887 ) chloridy mg/l 13,2 3,0 % SOP4 ( ČSN ISO 9297 ) CHSK(Mn) mg/l 2,91 10 % SOP3 ( ČSN EN ISO 8467 ) dusičnany mg/l < 1,0 SOP5 ( ČSN ISO 7890-3 ) dusitany mg/l < 0,01 SOP6 ( ČSN EN 26777 ) Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP23 ( ČSN EN ISO 9308-1 ) fosforečnany mg /litr < 0,05 SOP19 ( ČSN 83 0530/22 ) hliník mg/l < 0,02 SOP16 ( ČSN ISO 10566 ) hořčík mg/l 10,5 4,0 % dopočet intestinální enterokoky KTJ/100ml 0 SOP24 ( ČSN EN ISO 7899-2 ) KNK4.5 mmol/litr 3,20 4,0 % SOP1 ( ČSN EN ISO 9963-1 ) konduktivita mS/m 51,1 4,0 % SOP9 ( ČSN EN 27888) látky nerozp.sušené mg/l 0 10 % SOP18 ( ČSN EN 872 ) mangan mg/l 0,28 6,0 % SOP15 ( ČSN ISO 6333 ) pach 1 SOP31(TNV 757340) reakce vody(pH) 7,10 0,5 % SOP7 ( ČSN ISO 10523 ) sírany mg/l 68,0 6,5 % SOP8 ( DIN 38405F5,Gr.D ) teplota vzorku °C 6,6 10 % SOP33 ( ČSN 75 7342 ) vápník mg/l 73,7 4,0 % SOP12 ( ČSN ISO 6058 ) vápník a hořčík mmol/l 2,27 4,0 % SOP11 ( ČSN ISO 6059 ) zákal ZF(n) 2,96 5,0 % SOP13 ( ČSN EN 27027 ) železo mg/l 0,09 5,0 % SOP17 ( ČSN ISO 6332 ) ZNK8,3 mmol/litr 0,45 SOP 34 ( ČSN 75 7372 ) abioseston % 1 subdodávka AZL absorbance(254) 0,08 8,0 % subdodávka AZL huminové látky mg/l < 1,0 subdodávka AZL počet organismů jedinci/ml 0 subdodá...
Břežany síť.pdf
XXXX - pitná,krácený rozbor dle vyhl.XXX/XXXX Sb.Šumavské vodovody a kanalizace a.s <.>,Laboratoř ŠVK Zkušební laboratoř č.1335 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.Koldinova 530,339 01 Klatovy Telefon: 376 356 284 Adresa: Obec Břežany Břežany 23 34101 Horažďovice Protokol č.2022/00409 Místo odběru: Břežany,síť č.p.29 Odběr provedl: XXXXX XXXXXXX viz hromadná průvodka XX/XXXX Příjem provedl: XXXXXX XXXX DiS Klasifikace vzorku: Datum odběru: XX.XX.XXXX Datum příjmu: 02.05.2022 Datum provedení: 02.05.2022 - 06.05.2022 Typ odběru: bodový Místo provedení zkoušek: Laboratoř ŠVK,Koldinova 530,Klatovy Název rozboru Jednotka Výsledek Limitní hodnota Vyhl.č.252/2004 Sb.Nejistota měření * Zpracováno dle metody amonné ionty mg/l 0,03 0,5 (MH) 10 % SOP2 ( ČSN ISO 7150-1) barva mg/l Pt 16,1 20 (MH) 10 % SOP14 ( ČSN EN ISO 7887 ) chlor volný mg/l < 0,05 0,3 (MH) SOP28 ( ČSN ISO 7393-2 ) CHSK(Mn) mg/l 2,75 3 (MH) 10 % SOP3 ( ČSN EN ISO 8467 ) chuť přijatelná SOP31(TNV 757340) dusičnany mg/l < 1,0 50 (NMH) SOP5 ( ČSN ISO 7890-3 ) dusitany mg/l < 0,01 0,5 (NMH) SOP6 ( ČSN EN 26777 ) Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) SOP23 ( ČSN EN ISO 9308-1 ) koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 (MH) SOP23 ( ČSN EN ISO 9308-1 ) konduktivita mS/m 53,3 125 (MH) 4,0 % SOP9 ( ČSN EN 27888) kultivovatelné při 22°C KTJ/ml 35 200 (MH) SOP27 ( ČSN EN ISO 6222 ) kultivovatelné při 36°C KTJ/ml 20 40 (MH) SOP27 ( ČSN EN ISO 6222 ) mangan mg/l 0,06 # 0,05 (MH) 6,0 % SOP15 ( ČSN ISO 6333 ) pach přijatelný SOP31(TNV 757340) reakce vody(pH) 7,22 9,5 (MH) 0,5 % SOP7 ( ČSN ISO 10523 ) teplota vzorku °C 6,6 10 % SOP33 ( ČSN 75 7342 ) zákal ZF(n) 4,54 5 (MH) 5,0 % SOP13 ( ČSN EN 27027 ) železo mg/l 0,13 0,2 (MH) 5,0 % SOP17 ( ČSN ISO 6332 ) Legenda: MH-Mezna hodnota,NMH-Nejv.mezna hodn Výsledky označené křížkem (#) nevyhovují.* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření k = 2,což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.Výs...

Načteno

edesky.cz/d/5415692

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
04. 10. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz