« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 DSO Lazce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO Lazce 2021
Licence: WD9G XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 01.06.2022 11h19m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 6
<br> sestavený ke dni 01.06.2022
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 18232493
<br> název DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce
<br> ulice,č.p <.>
<br> obec Lazce
<br> PSČ,pošta 34601
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 721610554
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: WD9G XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br> 01.06.2022 11h19m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 6
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 150 024,18
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 102 863,00
<br> Příjmy celkem 252 887,18
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 24,18
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 24,18
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.24,18
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 150 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 150 000,00
<br> 23...

Načteno

edesky.cz/d/5415687


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz