« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lazce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva odp hosp Lazce konečná 2021
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
Čj: PK-EK/1706/21
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Odpad.hosp.Lazce,IČO: 18232493
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo dne:
20.12.2021 - 21.12.2021 dílčí přezkoumání
18.02.2022 konečné přezkoumání
<br> na základě § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Odpad.hosp.Lazce
p.o.box 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2021 – 31.12.2021
<br> Přezkoumání vykonala:
- kontrolorka:
<br> - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Písemnosti poskytla a při přezkoumání byla přítomna:
- XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Lazce
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 6.1.2022 podle § 5 odst.zákona č.420/2004 SB <.>,o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumání hospodaření) <.>
<br> Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontrola byla ukončena na místě dne 18.2.2022 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních <.>
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu DSO Odpadového hospodářství Lazce
<br> na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce
a v elektronické podobě ve dnech 20.11.- 16.12.2021 <.>
Zároveň byl návrh rozpočtu zveřejněn na úředních
deskách svých členských obcí <.>
<br> Pravidla rozpočtového
provizoria
<br> Vzhledem k tomu,že byl rozpočet DSO Odpadové...

Načteno

edesky.cz/d/5415686


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz