« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Usnesení OZ č. 20 ze dne 30.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení  OZ č. 20 ze dne 30.5.2022 
USNESENÍ č.20 za zasedání zastupitelstva obce Stěbořice konaného dne 30.5.2022 USN.Č.20/135-20/140
<br> 20/ 135
<br> Zastupitelstvo obce schvaluj e:
<br> ]) Aktualizovaný program zasedání Zastupitelstva obce Stěbořice oproti znění uvedeném na pozvánce,v souladu s informací o konání zasedání ZO,zveřejněnou na úřední desce
<br> Obecního úřadu Stěbořice Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 2) Zapisovatelem zasedání ZO XXXX XXXXXXX Komárka Pro: XX Proti: X Zdržel se: X
<br> 3) Ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Stěbořice pana J XXX J asníka & XXXX XXXXXXXXX Weisze Pro: ]] Proti: X Zdržel se: X
<br> 201136 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: ]) Kontrolu plnění usnesení ZO od posledního zasedání dne 15.2.2022
<br> 2) Zprávu o činnosti rady od posledního ZO dne 15.2.2022
<br> 20/137 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1) Závěrečný účet obce Stěbořice za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
<br> obce bez výhrad.Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1
<br> 2) Účetní závěrku obce za rok 2021 bez výhrad.Protokol o schválení ÚZ je přílohou
<br> usnesení.Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1
<br> 3) Rozpočtovou úpravu č.3/2022 rozpočtu obce 2022 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 4) Návratnou finanční výpomoc — podporovaná oblast: předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji — 3.výzva žadatel xxxxxxxxxxx nar.28.12.1973,ve výši 50.000 Kč pro nemovitost Stěbořice čp.xx,výše splátek bude dle individuální dohody,max.však 2.000 Kč/měs <.>,občan může zbývající částku splatit i předčasně mimo splátkovou dohodu
<br> Zastupitelstvo pověřuje starostu realizací tohoto usnesení.Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 5) Projekt Energetické úspory budovy ZŠ č.p.150 ve Stěbořicích — I.Etapa dle přiložených materiálů.Součástí projektu je rovněž fotovoltaika na střeše ZŠ a souhlasí s jeho podáním do příslušných dotačních titulů <.>
<br> Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 6) Obecné závaznou vyhlášku č.1/2022 k och...

Načteno

edesky.cz/d/5415258

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz