« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-Rybníček a Kbelnice 25.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis B-R a K 23.5.2022.pdf [1,36 MB]
Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-vaníček a Kbelnice
<br> dne 23.5.18 hod
<br> Přítomni výbor: Bc.XXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXX,Roman Jand'ourek,Mgr.XXXXX XXXXXX,lng.XXXXXXXX XXXXX,lng.XXXX XXXXXXX
<br> Přítomno: X členů výboru—jednáníje usnášeníschopné Zapísovatel: ing.XXXXXXXX XXXXX,Ověřovatel zápisu: lng.XXX XXXXX
<br> Program jednání: X.schvalování závěrečného účtu X.měření na ČS Kbelnice
<br> 3.převod nákladů na projekt 2 obcí na DSO 1.schvalování závěrečného účtu
<br> Výboru byly předloženy veškeré dokumenty ke schválení závěrečného účtu a účetní závěrky DSO za rok 2021 <.>
<br> Výbor schvaluje účetní uzávěrku DSO za rok 2021,<.>
<br> Výbor schvaluje závěrečný účet DSO za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením,a to bez výhrad <.>
<br> Výbor schvaluje převod kladného hospodářského výsledku ve výši 698,45 Kč z účtu 431 na účet 4320
<br> výbor schvaluje poměrem hlasů: 6 pro/0 proti/0 zdržel se 2.měření na ČS Kbelnice
<br> — předseda seznámil výbor 5 provedenou opravou na měřící stanicí na ČS Kbelnice
<br> - úhrada bude provedena z prostředků PFO
<br> výbor schvaluje poměrem hlasů: 6 pro/0 proti/0 zdržel se
<br> 3.převod nákladů na projekt 2 obcí na DSO
<br> - obec Kbelnice získala dotaci od KÚ Královéhradeckého kraje na projekt a prováděcí projekt
<br> —podle pokynu p.audítorky Hynkové bude jednat předseda s KÚ KHK o možnosti převodu 2 obcí na DSO
<br> - v případě kladného vyjádření požádá předseda p.účetní o provedení těchto převodů
<br> výbor schvaluje “poměrem hlasů: 6 pro/0 proti/0 zdržel se | ng.Digitálně podepsal lng.„,_ Ja rOSlaV XXXXXXXX XXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXX,predseda vyboru,zapisovatel: Datum: XXXX.XXXX
<br> Le ksa 09:53:14 +02'00'
<br> Ověřil: Ing.Jan láha ' DDBŘDVDLNÝ SVAZEK pac: Brada-Rybníček a Kbelnice: Sídlo: 506 01 Brada-Rybníček,Rybníček E“
<br> \ lČ: 04365895 DIČ: CZ04365895 KB Jíčín 115-1292930297101033

Načteno

edesky.cz/d/5413805


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz