« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Vitáskova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Vitáskova
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Č.J.: MMB/0301719/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0245420/2022/2 TELJE-MAIL: 542 174 61 7/nemecek.michal@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: - 1 -06- 202!
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB«),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacĺch a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu«),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-89306-2/ČJ-2022-0602D1,v kontextu
Č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602Dl,ze dne 25.04.2022,jimž je podle 77 odst.2 písm.b) zákona
o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení 77 odst.I písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci,ul.Vitáskova.Vše bude
<br> provedeno v rozsahu uvedeného výkresu,který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> zpracovaného Signex,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00,Brno,lČ: 49971344 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu realizace nového rozvaděče,ul.Vitáskova,u čísla
<br> parcely 3953/32 <.>
<br> Předpokládaný termín bude 07.06.2022 — 16.06.2022.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí
<br> o povolení zvláštního užívání komunikace dle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komuni...

Načteno

edesky.cz/d/5413069

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz