« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Kanalizace Klokočná - informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Kanalizace Klokočná
<br>
Informace o postupu prací
<br> Vážení občané <,>
<br> informujeme vás o aktuálním postupu prací na stavbě Kanalizace a ČOV Klokočná;
<br> S dokončováním stavby kanalizace se provádí opravy místních komunikací.Dokončené jsou
<br> opravy komunikací s povrchem ze zámkové dlažby a provádějí se opravy komunikací s asfal-
<br> tovým povrchem.To s sebou opět přinese výrazná dopravní omezení,která se již týkají,a i
<br> budou týkat,postupně nás všech <.>
<br> Se zhotovitelem se budeme snažit co nejdéle zachovat základní páteřní průjezdnost obcí,jak
<br> pro osobní vozidla,tak i pro zásobování,svoz odpadů,vyvážení jímek apod.Opravované úseky
<br> však budou po dobu provádění prací uzavřeny <.>
<br> Pro lepší přehlednost přikládáme situační náčrt horního západního okraje obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předpoklad průběhu stavebních prací do konce července:
<br> do 3.6.úsek 3C od Vyhlídky (na horním západním okraji obce) ke křížení
<br> s úsekem 2c - bude proveden asfaltový kryt
<br> 6.6.– 22.6.úsek 2C a 6C úsek už po začátek horní návsi – doprava z oblasti úseku 3C se
<br> převede do „Psí uličky“ (UK 20),kde bude obousměrný pro-
<br> voz řízený semaforem (pouze pro osobní vozidla!).V úseku
<br> 2C a 6C bude provedena skladba vozovky až po asfaltový kryt <.>
<br> Po dokončení se obnoví doprava přes západní část 2C s objízd-
<br> nou trasou přes 6C a štěrkovou cestou nad lesem.Současně se
<br> zruší obousměrný provoz „Psí uličkou“ <.>
<br> 22.6.– 1.7.úsek 2C úsek na horní návsi až k točce autobusů - – bude provedena
<br> skladba vozovky až po asfaltový kryt.Objízdná trasa viz od-
<br> stavec výše <.>
<br> 1.7.– 14.7.úsek 2 C,2D horní náves – bude vyloučena veškerá doprava,pouze se po-
<br> nechá omezený průjezd pro autobus.Objízdná trasa povede
<br> nad hřištěm u lesa – od kompostárny <.>
<br> 11.7.– 31.7.státní silnice bude se provádět frézování vozovky,výškové srovnání po-
<br> klopů kanalizačních šachet a kladení asfaltových povrchů <.>
<br> Obe...

Načteno

edesky.cz/d/5411378

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz